Al·legacions o aportació documental en el procediment sancionador en matèria de prevenció d'incendis forestals

Conselleria de Justícia i Interior

Codi SIA: 688162
|
Codi GVA: 19280
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Presentar tot tipus d'al·legacions en el si del procediment sancionador, inclosa la declaració de reconeixement de responsabilitat, la manifestació del pagament voluntari de la sanció proposada amb la reducció o reduccions pertinents, així com les al·legacions.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

- En el cas de responsabilitat solidària en la comissió dels fets, qui accedisca al tràmit de reconeixement de responsabilitat i/o la manifestació del pagament voluntari complint tots els requisits recollits en aquest, assumeix la responsabilitat sobre els fets, sense perjudici de les accions...

Saber més

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Les persones físiques o jurídiques que, tenint la condició d'interessades en l'expedient sancionador, hagen sigut assenyalades en aquest com a possibles responsables i estiguen interessades a presentar documentació en el si del procediment.

Requisits

Per a Al·legacions en el si del procediment: - Ser persona física o jurídica assenyalada en l'expedient sancionador com a presumpta responsable o ser representant d'aquesta. Per al reconeixement de responsabilitat i/o la manifestació del pagament voluntari de la sanció proposada: - Per a...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
Tramitació presencial ==================================== Presentar als registres d'entrada assenyalats en l'apartat "SOL.LICITUD - On Dirigir-se?" l'escrit d'al·legacions signat per la persona presumpta responsable o pel seu representant legal, adjuntant tota documentació que es considere...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Termini obert

- Al·legacions específiques: En el termini contingut en el peu d'al·legacions de l'acte procedimental al que es pretén al·legar. - Al·legacions generals, aportació de documents i altres elements de judici: En qualsevol moment del procediment anterior al tràmit d'audiència. - Defectes de...

Saber més
Documentació
Per al reconeixement de responsabilitat i/o la manifestació del pagament voluntari de la sanció proposada, caldrà aportar-hi: 1.- Imprés de sol·licitud que va rebre juntament amb l'acord d'iniciació, omplit i signat, que alhora està disponible, des de qualsevol dispositiu amb accés a Internet...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les que, encara que no estiguen obligades a fer-ho, opten per aquesta via, presentaran les...
Saber més
Presencial

a) Als registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials,...

Saber més

On dirigir-se

Resolució

Observacions

- No es possible cap recurs contra els actes de tràmit i en el cas de la resolució definitiva del procediment caldrà atindre's al peu de recursos contingut en aquesta o en la seua notificació. - Per al reconeixement de responsabilitat i/o la manifestació del pagament voluntari de la sanció...

Saber més