Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Projectes estratègics en cooperació

  Objecte del tràmit

  Donar suport al desenvolupament de grans projectes d'I+D+i en cooperació entre diversos agents del Sistema Valencià d'Innovació, com a via per al desenvolupament de solucions conjuntes a problemes d'interés comú.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  - Empreses, amb independència de la grandària que tinguen.
  - Universitats públiques i privades integrades en la Xarxa d'Universitats Valencianes per al Foment de la Investigació, el Desenvolupament i la Innovació (RUVID).
  - Centres tecnològics inscrits en el Registre de Centres regulat pel Reial decret 2093/2008, de 18 de desembre, pel qual es regulen els centres tecnològics i els centres de suport a la innovació tecnològica d'àmbit estatal i es crea el registre d'aquests centres.
  - Organismes públics d'investigació definits en l'article 47 de la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació.
  - Instituts d'investigació sanitària acreditats conforme a l'establit en el Reial decret 279/2016, de 24 de juny, sobre acreditació d'instituts d'investigació biomèdica o sanitària i les normes complementàries.
  - Entitats i institucions sanitàries públiques i privades sense ànim de lucre vinculades o concertades amb el Sistema Valencià de Salut segons l'article 7 de la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de salut de la Comunitat Valenciana que desenvolupen activitat investigadora.
  - Altres centres públics d'I+D dependents o vinculats a les administracions públiques i els seus organismes.
  - Altres entitats privades sense ànim de lucre que realitzen activitat d'I+D i generen coneixement científic o tecnològic.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds d'aquest procediment, en què la concessió és en règim de concurrència competitiva, serà de vint dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Només s'admetran les sol·licituds que s'hagen gravat en la seu electrònica de la Generalitat abans de les 24.00 hores de l'últim dia del termini de presentació.
  Data d'inici 22/01/2021, data finalització: 18/02/2021

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  S'ha de presentar la documentació que s'indica en la resolució de convocatòria d'ajudes en matèria d'enfortiment i desenvolupament del Sistema Valencià d'Innovació per a la millora del model productiu per als exercicis 2021-2022-2023 i generada a través de tramitació telemàtica.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.