• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  MIN - Sol·licitud de certificat per a conductors de països no pertanyents a la Unió Europea.

  Objecte del tràmit

  Per a la conducció per compte d'altri, tant en transport públic com privat complementari, de mercaderies o de viatgers amb autobús, per part dels nacionals de tercers països no pertanyents a la Unió Europea, serà necessari que que s'acompanye l'autorització administrativa del certificat de conductor.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les empreses titulars d'autoritzacions de transport públic o privat complementari, de mercaderies o de viatgers amb autobús, ja siguen públics o privats complementaris que contracten conductors no pertanyents a la Unió Europea.

  Inici
 • Taxes

  Taxes 2019

  A 07 - Expedició de certificats i autoritzacions per a conductors de tercers països i altres exigibles: 23,01 euros

  PAGAMENT DE LA TAXA DE FORMA TELEMÀTICA:

  A través del pagament telemàtic genèric:

  Les persones que disposen de DNI electrònic o les persones físiques o jurídiques amb certificat electrònic emés per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica, i hagen generat prèviament la taxa per Internet a través del Sistema Sar@ o amb l'imprés omplit obtingut de les direccions territorials, podran realitzar el pagament telemàticament.

  Vegeu el manual en informació complementària: manual pagament telemàtic genèric.
  Vegeu l'enllaç en informació complementària: pagament telemàtic genèric.


  DE FORMA PRESENCIAL:

  A través d'oficines i caixers de les entitats financeres col·laboradores.

  Els mitjans pels quals es poden efectuar els ingressos a favor de la Generalitat són diversos, però no totes les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs els tenen tots habilitats.

  El model de taxa el podeu descarregar des de l'adreça d'Internet que s'indica a continuació:

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  http://www.habitatge.gva.es/web/transportes/inf-admin/tasas-trans/modelos-046-sara/solicitud-autoriz

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. Passaport, NIE o permís de residència en vigor

  2. Permís de conducció en vigor. Si ha sigut atorgat per una autoritat diferent de l'espanyola, s'ha d'acompanyar necessàriament d'un informe de la Prefectura Provincial de Trànsit que n'acredite la validesa.

  3. Número d'afiliació a la Seguretat Social del conductor i justificació de la seua alta (últim butlletí de cotització a la Seguretat Social).

  4. Certificat d'Aptitud Professional (CAP) en vigor.

  - Declaració de veracitat de la documentació aportada.

  Impresos associats

  DECLARACIÓ

  SOL·LICITUD DE CERTIFICAT PER A CONDUCTORS DE PAÏSOS QUE NO PERTANYEN A LA UNIÓ EUROPEA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de la sol·licitud i documentació requerida escanejada, en la seu electrònica del Ministeri de Foment

  - Una vegada presentada la sol·licitud per l'empresa, l'òrgan competent, després d'haver comprovat la documentació aportada per a l'obtenció del certificat, inscriurà les dades en el Registre General de Transportistes i d'Empreses d'Activitats Auxiliars i Complementàries del Transport, i expedirà el corresponent certificat de conductor, així com una còpia legalitzada d'aquest.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  https://sede.fomento.gob.es/dgtc/

  Tramitació

  Fent clic en la icona superior "Tramitar amb certificat" d'aquesta mateixa pàgina accedireu a la seu electrònica del Ministeri de Foment.

  Per a això, cal disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic i configurar el vostre navegador d'acord amb l'enllaç:.

  https://sede.fomento.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/DOCS_AYUDA/AYUDAT/NAVEGADORES/
  (Vegeu l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit)

  Si teniu algun dubte o voleu comunicar alguna incidència, podeu enviar un correu al suport tècnic:
  viajeros_stv@gva.es si és de València
  autorizaciones_sta@gva.es si és d'Alacant
  autorizaciones_stc@gva.es si és de Castelló

  Inici
 • Informació complementària

  * CONTINGUT, CARACTERÍSTIQUES I TERMINI DE VALIDESA DEL CERTIFICAT DE CONDUCTOR

  - El certificat de conductor, que tindrà validesa de dos anys o fins que expire el termini de validesa del permís de conducció del conductor, serà propietat del titular de l'autorització, que ho posarà a la disposició del conductor al qual es refereix aquest document quan aquest conduïsca un vehicle emparat per aquella. En els locals de l'empresa, ha de conservar-se una còpia legalitzada del certificat de conductor.

  - Tant el certificat com la seua còpia legalitzada s'han de presentar cada vegada que així ho requerisquen els membres de la inspecció de transports o els agents de les forces i cossos de seguretat encarregats de la vigilància del transport per carretera.

  - L'empresa transportista o titular de l'autorització de transport estarà obligada a retornar a l'òrgan expedidor, de manera immediata, el certificat de conductor i la còpia legalitzada d'aquest tan prompet com deixen de complir-se les condicions que van donar lloc a la seua expedició i, especialment, quan el conductor cause baixa en l'empresa o quan, com a conseqüència de qualsevol actuació administrativa, es detectara l'incompliment dels requisits que van donar lloc a la seua expedició.

  Enllaços

  Pagament telemàtic genèric.

  Configuració per a signatura electrònica.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre FOM/3399/2002, de 20 de desembre, per la qual s'estableix un certificat de conductor per a la realització de l'activitat de transport per conductors de tercers països (BOE núm. 8, de 9/1/03).

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre FOM/3399/2002, de 20 de desembre.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.