TECE - Inscripció d'accés com a personal operador del Registre de l'Informe d'Avaluació de l'Edifici d'Habitatges. Comunitat Valenciana (IAEV.CV)

Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

Codi SIA: 1521903
|
Codi GVA: 19664
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Realitzar la inscripció, per part dels ajuntaments, de personal operador del seu municipi del Registre de l'Informe d'Avaluació de l'Edifici d'Habitatges. Comunitat Valenciana (IAEV.CV).

El personal operador de cada ajuntament, una vegada inscrit, podrà accedir i descarregar del registre els informes corresponents al seu municipi a l'efecte de realitzar el control i seguiment necessaris en compliment de l'obligació del deure de conservació i rehabilitació dels edificis, i exigir als que tinguen l'obligació l'esmena que corresponga de les deficiències detectades en l'IAEV.CV

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

Les funcions de l'operador del registre són:

 

1. Accedir i descarregar del registre els informes IAEV.CV corresponents al municipi a l'efecte de realitzar el control i seguiment necessaris en compliment del deure de conservació i rehabilitació dels edificis (art. 5.5 i 11.2 del Decret 53/2018, de 27 d'abril).

 

2. Rebre i prendre en consideració les comunicacions que el centre directiu que gestione el registre dirigisca a l'ajuntament en tot allò referent als IAEV.CV del municipi, en particular allò relacionat amb la necessitat d'adoptar mesures urgents sobre els immobles (art. 12.3 del Decret 53/2018).

 

3. Comunicar al centre directiu que gestione el registre les possibles deficiències de l'IAEV.CV presentat l'abast del qual invalide la seua acceptació, una vegada comunicades a la part interessada perquè les esmene (art.11.3 del Decret 53/2018).

 

4. Comunicar al centre directiu que gestione el registre que s'han realitzat les obres necessàries per a solucionar les deficiències qualificades com a urgents en els IAEV.CV presentats (art. 12.3 del Decret 53/2018).

 

5. Facilitar les vies de col·laboració en aquesta matèria entre l'ajuntament i el centre directiu que gestione el registre (art. 11.1 del Decret 53/2018).

Normativa
 • Decret 53/2018, de 27 d'abril, del Consell, pel qual es regula la realització de l'informe d'avaluació de l'edifici d'ús residencial d'habitatge i el seu registre autonòmic en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

A qui va dirigit

Administració
Persones interessades

Personal designat pels ajuntaments per a realitzar les operacions pertinents en el Registre de l'IAEV.CV.

Requisits

Tindre relació amb l'ajuntament en nom del qual opera en el Registre de l'IAEV.CV.

Tindre el certificat electrònic, DNI electrònic o cl@ve permanent.

Com es tramita

Procés de tramitació

El procediment d'alta serà telemàtic, mitjançant l'ompliment, en línia, del formulari corresponent.

 

Durant la tramitació s'annexarà, signat pel secretari o secretària de l'ajuntament, el certificat del nomenament de la persona operadora del registre en formulari normalitzat (veure l'apartat "Impresos associats").

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any.

Documentació
Durant el procediment de tramitació telemàtica s'haurà d'annexar el formulari normalitzat 12501_BI.pdf: "Nomenament de persona operadora municipal del Registre de l'IEEV.CV", signat pel secretari o secretària de l'ajuntament. Aquest formulari es pot descarregar des de l'apartat "Impresos...
Saber més
Forma de presentació