Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECE - Comunicació dels habitatges que es troben desocupats

  Objecte del tràmit

  Comunicació dels habitatges que es troben desocupats per tal de fer-ne un seguiment.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Entitats financeres, filials immobiliàries i entitats de gestió d'actius.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  A partir de la recepció de la comunicació de l'enllaç al procediment telemàtic a les persones i entitats interessades.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Es tramita telemàticament amb certificat electrònic.

  S'hi ha d'adjuntar la llista d'habitatges desocupats en format XML, per a la qual cosa cal seguir les instruccions de la "GUIA PER A REGISTRE D'HABITATGES DESOCUPATS EN LA BASE DE DADES", l'enllaç de la qual s'inclou en l'apartat "Informació complementària" d'aquest tràmit.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=TECE_INFOHABITATGE_VIV_CF&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19954

  Tramitació

  1. Per a presentar aquesta sol·licitud mitjançant la tramitació telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), compatible amb la plataforma telemàtica de la Generalitat (més informació respecte als certificats admesos en la seu electrònica de la Generalitat en https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados).

  En el cas que s'utilitze un certificat digital de persona física actuant en representació d'una persona jurídica, cal inscriure's prèviament en el Registre de representants davant de la Generalitat per a la realització de tràmits per via telemàtica, la informació de la qual està disponible:
  - En https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp
  - I en https://www.accv.es/va/ciutadans/registre-de-representants/

  2. Si ja disposeu de certificat digital, podeu accedir fent clic en "Tramitar amb certificat" (que figura de color roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia Prop) i accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web inicial, annexar la documentació corresponent i realitzar la presentació telemàtica de tot això, de manera que obtindreu el corresponent justificant de registre. A partir del moment d'aquesta presentació, tota la documentació presentada (inclòs el justificant) estarà disponible sempre en la vostra carpeta ciutadana (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  3. Disposeu de més informació sobre la tramitació telemàtica en l'adreça següent: http://www.dgtic.gva.es/va/web/faq-tramita
  Reviseu la llista de preguntes freqüents detallades en aquesta adreça per a veure si podeu solucionar el vostre problema. En cas que continueu necessitant ajuda, per favor, notifiqueu-ho a través d'un dels següents correus electrònics, en funció del tipus de problema de què es tracte:

  - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es
  - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

  Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a la carpeta ciutadana de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"-> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  Inici
 • Informació complementària

  Enllaços

  Sistemes de signatura electrònica admesos o usats en la seu

  Guia per a registre d'habitatges desocupats en la base de dades.

  CL@VE-PERMANENT

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 2/2017, de 3 de febrer, de la Generalitat, per la funció social de l'habitatge de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7976, de 09/02/2017)

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 2/2017, de 3 de febrer.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.