Oferta concertada en la modalitat "Viu l'Estiu" per a estades de 2024

INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT IVAJ

Codi SIA: 1993150
|
Codi GVA: 19976
Descarregar informació
Termini obert

Des de 08-02-2024

Fins 15-08-2024

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Esmena
 • Al·legació/Aportació
 • Resolució
 • Altres tràmits
 • Desistiment
 • Renúncia
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Proporcionar les instal·lacions de l'IVAJ a entitats prestadores de servicis a la joventut per al compliment dels seus objectius així com oferir els servicis d'acampada a grups juvenils i entitats que el sol·liciten, per a la pràctica d'activitats d'oci educatiu.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
08-02-2024 al 15-08-2024
Al·legació/AportacióTermini obert
EsmenaTermini obert
08-02-2024 al 15-08-2024

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Podran sol·licitar l'ús de les instal·lacions les associacions juvenils, els grups escolars de Primària, Secundària, Batxillerat, cicles formatius, universitats, ajuntaments, clubs esportius, associacions socioculturals i altres entitats públiques, i també els grups de joves que organitzen...

Saber més
Requisits

El nombre de places sol·licitades no podrà ser inferior a 15. Les persones participants, exclòs l'equip d'animació, tindran edats compreses entre els 7 i els 30 anys al començament de l'estada. En el cas de grups amb persones amb diversitat funcional, el límit d'edat es podrà incrementar fins...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
Passos: Les sol·licituds es presentaran telemàticament, a partir de l'endemà de la publicació de la present resolució en el DOGV Núm. 9783 de data 07/02/2024, el termini de presentació començarà des del 08/02/2024 fins a un mes abans del començament de l'estada. Oferta Concertada "VIU L'ESTIU":...
Saber més
Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Des de 08-02-2024 a 15-08-2024

Hauran dos terminis per a presentar sol·licituds: Primer termini d'inscripció: Es podran presentar sol·licituds, de manera telemàtica, a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el DOGV Número 9783, de 07/02/2024 des del 08/02/2024 fins al dia 15/08/2024, amb el que el termini de...

Saber més
Documentació
Les sol·licituds es formalitzaran en un imprés normalitzat: l'annex III, Sol·licitud programa Oferta Concertada, havent d'emplenar tots els apartats. Si a les sol·licituds presentades els faltara documentació, es requerirà als interessats perquè en el termini de 10 dies hàbils esmenen o...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
A través de l'enllaç corresponent: · Tramitar amb certificat electrònic: https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciartramite.html?tramite=dgm_gen&version=3&login=c&idioma=es&idcatguc=pr&idprocguc=19976 Per a iniciar el tràmit telemàtic haurà de clicar en la icona "tramitar amb...
Saber més

Esmena

Termini
Des de 08-02-2024 a 15-08-2024

L'aportació de documents es podrà realitzar en qualsevol moment del procediment anterior a la seua resolució, mentre no se li haja requerit i l'expedient no estiga arxivat. Si ja se li ha requerit, la documentació s'aportarà en el termini que l'Administració establisca.

Descripció

Este tràmit permet l'aportació de documents a un expedient de la convocatòria de la campanya Viu Jove, en la modalitat "*Viu L'Estiu" d'Oferta Concertada per a reserves d'estiu. L'aportació es pot realitzar: - Per iniciativa de la persona interessada o aportació de documentació. - A conseqüència...

Saber més
Documentació
Quan siga per iniciativa de la persona interessada, aportarà la documentació que considere pertinent, i a més els annexos: III Sol·licitud IV (Relació de participants), V (Relació de l'equip d'animació), VI (Renúncia total o parcial de places), VII (Sol·licitud de devolució d'ingressos), ...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Les instàncies es presentaran a través de mitjans electrònics, mitjançant la seua presentació via telemàtica.

Al·legació/Aportació

Termini
Termini obert
Forma de presentació

Desistiment

Forma de presentació

Renúncia

Forma de presentació