Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Aportació de documents a un expedient obert en Turisme Comunitat Valenciana de:
  - AJUDES
  - CONVENIS

  Objecte del tràmit

  Aquest tràmit permet l'aportació de documents a un expedient obert en Turisme Comunitat Valenciana de:

  - AJUDES
  - CONVENIS

  L'aportació es pot realitzar:
  - Per iniciativa de l'interessat.
  - Com a conseqüència d'un requeriment d'esmena a petició de l'administració.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els titulars, o els seus representants legals, de sol·licituds presentades amb expedients oberts d'ajudes i/o convenis (i no arxivats) davant Turisme.

  Requeriments

  Tindre obert un expedient d'ajudes i/o convenis (no resolt, ni arxivat) davant Turisme.

  Quan l'aportació documental es realitze a requeriment de Turisme Comunitat Valenciana, per a completar o esmenar un expedient d'ajudes i/o convenioss, haurà de realitzar-se en el termini concedit en aquest.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  L'aportació de documents es podrà realitzar en qualsevol moment del procediment anterior a la seua resolució, mentre no se li haja requerit i l'expedient d'ajudes i/o el conveni no estiga arxivat.

  Si ja se li ha requerit, la documentació s'aportarà en el termini que Turisme Comunitat Valenciana establisca.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Quan siga per iniciativa de la persona interessada, cal la documentació que considere pertinent.

  Si es tracta d'un requeriment administratiu, s'ha la que se sol·licite en aquest.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  La tramitació de l'aportació documental a un expedient d'ajudes i/o convenis existent en Turisme Comunitat Valenciana la pot realitzar qualsevol persona responsable o no de l'entitat o empresa sol·licitant. No obstant això, els documents normalitzats aportats que així ho requerisquen hauran d'anar signats obligatòriament mitjançant mitjans electrònics pel responsable de la sol·licitud de l'ajuda i/o conveni corresponent.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=TURISME_APD&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20174

  Tramitació

  1. Per a iniciar el tràmit telemàtic, cal fer clic en la icona superior de "Tramitació telemàtica", que us portarà a identificar-vos mitjançant l'assistent de tramitació.

  2. Dins del tràmit, el sol·licitant accedeix a la plataforma de tramitació electrònica i podrà iniciar la tramitació de la seua aportació de documentació, que consisteix a omplir la informació de cada un dels camps de la pantalla.

  3. Quina informació s'ha d'omplir en la pantalla?
  DADES DEL SOL·LICITANT
  DADES DE L'EXPEDIENT
  DADES DE L'APORTACIÓ DOCUMENTAL

  IMPORTANT: Heu d'indicar el número d'expedient al qual adjuntareu els documents. Si el número d'expedient que s'introdueix no coincideix amb un ja existent en les bases de dades de Turisme Comunitat Valenciana, no es podrà dur a terme el tràmit d'aportació documental.

  4. Una vegada aportada la documentació, el següent pas és fer clic en el botó "Registrar" (us facilitarà el número de registre, la data, el lloc i l'hora de presentació).

  5. Guardeu i imprimiu (si voleu) el justificant de registre en el Registre Telemàtic de Turisme Comunitat Valenciana.

  La vostra presentació telemàtica haurà finalitzat.

  Informació adicional

  L'accés al tràmit telemàtic d'aportació documental pot fer-se bé des de la seu electrònica de la Generalitat, https://sede.gva.es, o bé directament a través de l'enllaç que apareix en el tràmit de la Guia Prop corresponent a aquest tràmit:
  https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=20174

  La presentació telemàtica requereix que el sol·licitant dispose de signatura electrònica avançada per mitjà de qualsevol dels sistemes de signatura electrònica admesos en la seu electrònica de la Generalitat.

  https://sede.gva.es/es/sede_certificados

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02.10.2015).

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.