Detall de Procediments

Esmena de la sol·licitud d'ajudes en matèria de suport a la participació en projectes enquadrats en els programes europeus LIFE, INTERREG MED, INTERREG EUROPE, INTERREG SUDOE, URBACT i ENI CBC MED.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Esmena de la sol·licitud d'ajudes en matèria de suport a la participació en projectes enquadrats en els programes europeus LIFE, INTERREG MED, INTERREG EUROPE, INTERREG SUDOE, URBACT i ENI CBC MED.

  Objecte del tràmit

  Esmena de la sol·licitud d'ajudes.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les entitats que hagen presentat la sol·licitud de subvenció, a l'empara de la resolució del conseller d'Hisenda i Model Econòmic.

  Requeriments

  Tindre un número d'expedient assignat.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de la documentació serà de 10 dies hàbils a comptar des de l'endemà a la publicació en la pàgina web de la conselleria d'Hisenda i Model Econòmic de la llista d'entitats amb incidències detectades en la sol·licitud de subvenció.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  L'entitat ha d'aportar la documentació que haja sigut requerida.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho? Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_APD_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20250

  Tramitació

  Per a accedir telemàticament, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), per a la qual cosa pot utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat.
  https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 7/2018, de 23 d'octubre, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajudes en matèria de suport a la participació en projectes europeus.
  - Resolució de 10 de desembre de 2018, del conseller d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual es convoquen, per a l'any 2019, ajudes en matèria de suport a la participació en projectes enquadrats en els programes europeus LIFE, INTERREG MED, INTERREG EUROPE, INTERREG SUDOE, URBACT i ENI CBC MED.

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 7/2018, de 23 d'octubre.

  Vegeu la Resolució de 10 de desembre de 2018.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.