Detall de Procediment

Aportació de documentació referida a Centres de Busseig recreatius.

Codi SIA:: 2100396
Codi GVA:: 20362
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Aportació de documentació diversa que haja sigut requerida pel Departament d'Activitats Nàutiques.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Persona física o jurídica titular del centre de busseig en l'àmbit de competències de la Generalitat Valenciana.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • Decret 10/2003, de 4 de febrer, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen els centres de busseig de la Comunitat Valenciana i el procediment per a la sol·licitud d'autorització d'aquests centres (DOGV núm. 4434, de 06/02/2003).
  • Decret 44/2015, de 10 d'abril, del Consell de modificació del Decret 10/2003, de 4 de febrer, aprovatori del Reglament pel qual es regulen els centres de busseig de la Comunitat Valenciana i el procediment per a la sol·licitud d'autorització d'aquests centres (DOGV núm. 7504, de 14/04/2015).

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Un termini de 10 dies hàbils a comptar des de la recepció del corresponent requeriment per a aportar a aquesta oficina els documents sol·licitats, en cas contrari se li tindrà per desistit de la seua petició, conforme estableix l'article 68.1 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Formularis documentació

S'ha de presentar la documentació requerida.

Presentació

Presentació

Telemàtica
1. Per a presentar aquesta sol·licitud mitjançant la tramitació telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), compatible amb la plataforma telemàtica de la Generalitat (més informació respecte als certificats admesos en la seu electrònica de la Generalitat en https://sede.gva.es/va/sede_certificados). En el cas que s'utilitze un certificat digital de persona física actuant en representació d'una persona jurídica, cal inscriure's prèviament en el Registre de representants davant de la Generalitat per a la realització de tràmits per via telemàtica, la informació de la qual està disponible: - En https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp - I en http://regrep.accv.es/accv_repr/zonarep/index.html/ 2. Si ja disposeu de certificat digital, podeu accedir fent clic en "Tramitar amb certificat" (que figura de color roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia Prop) i accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web inicial, annexar la documentació corresponent i realitzar la presentació telemàtica de tot això, de manera que obtindreu el corresponent justificant de registre. A partir del moment d'aquesta presentació, tota la documentació presentada (inclòs el justificant) estarà disponible sempre en la vostra carpeta ciutadana (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va). 3. Disposeu de més informació sobre la tramitació telemàtica en l'adreça següent: http://dgtic.gva.es/va/web/faq-tramita Reviseu la llista de preguntes freqüents detallades en aquesta adreça per a veure si podeu solucionar el vostre problema. En cas que continueu necessitant ajuda, per favor, notifiqueu-ho a través d'un dels següents correus electrònics, en funció del tipus de problema de què es tracte: - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a la carpeta ciutadana de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"-> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

Enllaços

Enllaços

Procés de tramitació

Procés de tramitació

Els documents els han de remetre per via telemàtica en format PDF els representants legals dels centres de busseig, que seran directament responsables del correcte enviament d'aquests. Una vegada comprovats pel Departament d'Activitats Nàutiques, s'incorporaran a l'expedient i se'n procedirà a la tramitació.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

SERVEI D'ADMINISTRACIÓ DE PORTS I AEROPORTS. DEPARTAMENT D'ACTIVITATS NÀUTIQUES.

Termini màxim

Termini màxim

Els interessats quedaran autoritzats, segons l'art. 25.1 de l'RD 875/2014 per a navegar durant un període màxim 3 mesos comptats a partir de la data de presentació de la sol·licitud d'aquesta tramitació.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

SERVEI D'ADMINISTRACIÓ DE PORTS I AEROPORTS. DEPARTAMENT D'ACTIVITATS NÀUTIQUES.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa