Detall de Procediments

Tràmit per a l'aportació de documentació a les sol·licituds telemàtiques de l'àmbit del reconeixement de la condició de família monoparental a la Comunitat Valenciana
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Tràmit per a l'aportació de documentació a les sol·licituds telemàtiques de l'àmbit del reconeixement de la condició de família monoparental a la Comunitat Valenciana

  Objecte del tràmit

  Possibilitar l'aportació de documentació que s'haja requerit a les persones que sol·liciten el reconeixement de la condició de família monoparental a la Comunitat Valenciana durant la instrucció de la sol·licitud presentada telemàticament.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones que han presentat la sol·licitud de reconeixement de la condició de família monoparental a través del tràmit telemàtic

  Requeriments

  Haver presentat de forma telemàtica la sol·licitud d'alta o renovació.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Deu dies hàbils comptats des de l'endemà del dia en què la persona interessada rep la notificació telemàtica d'esmena de la sol·licitud.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La persona sol·licitant ha d'aportar la documentació indicada en el requeriment d'esmena emés per l'òrgan competent a través de notificació telemàtica.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  En la instància telemàtica d'esmena, la persona interessada ha d'indicar el número d'expedient i adjuntar a aquesta la documentació requerida per part de l'òrgan competent.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_APD&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20364

  Informació adicional

  EXCLUSIVAMENT, per via electrònica en la seu electrònica de la Generalitat https://sede.gva.es.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 19/2018, de 9 de març, del Consell, pel qual es regula el reconeixement de la condició de família monoparental a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8260, de 23/03/18)
  - Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 21/10/15).

  Llista de normativa

  Decret 19/2018, de 9 de març, del Consell, pel qual es regula el reconeixement de la condició de família monoparental a la Comunitat Valenciana.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.