• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Ajudes pels danys produïts pel temporal de pluges, fenòmens costaners i vents ocorregut en la Comunitat Valenciana entre l'11 i el 14 de setembre de 2019 (DANA), en el marc de l'Acord de 20 de setembre de 2019, del Consell d'inici d'actuacions.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Ajudes pels danys produïts pel temporal de pluges, fenòmens costaners i vents ocorregut en la Comunitat Valenciana entre l'11 i el 14 de setembre de 2019 (DANA), en el marc de l'Acord de 20 de setembre de 2019, del Consell d'inici d'actuacions.

  Objecte del tràmit

  L'aportació de les estimacions de danys ocasionats pel temporal de l'11 a 14 de setembre de 2019 (DANA) a presentar davant l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els ajuntaments afectats pel temporal.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  S'estableix un termini de 45 dies, comptats des de la publicació d'aquest acord en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 8639 de 20/09/2019)

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Els municipis afectats hauran d'incloure la sol·licitud d'ajuda i la següent documentació:

  a) Memòria valorada de l'estimació de danys, així com, si escau, de les despeses extraordinàries ja realitzades, una memòria per cada programa subvencionable contingut en l'apartat cinqué de l'acord "Programes subvencionables continguts en l'acord per a la recuperació de la Vega Baixa i altres comarques afectades pel temporal que contempla":
  1.- AJUDES A PARTICULARS.
  2.- MESURES DE SUPORT A PERSONES QUE DESENVOLUPEN UNA ACTIVITAT ECONÒMICA.
  3.- MESURES DE REPARACIÓ DE BÉNS I INFRAESTRUCTURES DE TITULARITAT MUNICIPAL

  b) Declaració, en la qual es faça constar que tots els danys s'han produït com a conseqüència del temporal descrit en aquest acord.

  c) Declaració, en la qual es faça constar qualsevol altra ajuda o subvenció rebuda o sol·licitada per a la mateixa finalitat davant altres organismes públics o privats o, si escau, declaració indicant que no s'ha sol·licitat ni rebut cap altra ajuda.

  d) Informe de l'amplitud del fenomen meteorològic en el terme municipal, amb indicació de la intensitat i el valor
  total de pluja acumulada.Per a dur a terme les corresponents estimacions de danys, els municipis afectats podran comptar amb el suport dels serveis tècnics de la Generalitat i, si escau, de les diputacions provincials.

  e) Domiciliació bancària segons model normalitzat Excepte si ja s'ha presentat anteriorment i NO ha experimentat variació el codi IBAN. Imprés associat "Model de domiciliació bancària".

  Impresos associats

  SOL·LICITUD GENERAL DE SUBVENCIÓ

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  DECLARACIÓ DANYS CONSEQÜÈNCIA DEL TEMPORAL

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.