• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU CORRECIÓ D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/2020).

Requeriment / esmena de documentació en el procediment de concert del servei de centres de dia per a persones menors d'edat en situació de risc / justificació de la prestació del servei de centres de dia
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Requeriment / esmena de documentació en el procediment de concert del servei de centres de dia per a persones menors d'edat en situació de risc / justificació de la prestació del servei de centres de dia

  Objecte del tràmit

  En aquest procediment les entitats signants dels concerts estaran obligades a justificar la prestació del servei i el compliment de les obligacions derivades del concert, per al seu abonament. A aquest efecte hauran de presentar en les direccions territorials de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, amb caràcter mensual, en els cinc primers dies del mes següent, la documentació per via telemàtica o mitjans electrònics exigida en l'annex tècnic corresponent d'aquesta convocatòria.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran aportar la documentació requerida per a l'esmena els titulars o representants de les entitats d'iniciativa social que hagen presentat la sol·licitud en el procediment d'acció concertada de centres de dia per a persones menors d'edat en situació de risc.

  Requeriments

  Per a poder aportar la documentació mitjançant aquest tràmit, el centre ha de figurar en el requeriment d'esmena efectuat per la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, així com tindre expedient obert en el marc d'acció concertada.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini serà l'establit en el requeriment d'esmena.

  En el cas de justificació de la prestació del servei de centres de dia, el termini serà de l'1 al 5 de cada mes.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La documentació que se sol·licita en el requeriment.

  Impresos associats

  RELACIÓ DE PERSONES USUÀRIES ATESES EN CENTRE DE DIA A PERSONES MENORS D'EDAT EN SITUACIONS DE RISC

  Inici
 • Com sol·licitar-ho? Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_APD_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20726

  Tramitació

  S'han de presentar exclusivament per mitjans electrònics.
  Per a això, cal accedir a la seu electrònica de la Generalitat, a través de l'URL https://sede.gva.es, i seleccionar el tràmit corresponent.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Llista de normativa

  Vegeu el tràmit principal: sol·licitud de concert del servei de centre de dia per a persones menors d'edat en situació de risc.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.