Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Tràmit addicional a la sol·licitud d'inscripció o reclamació en procediment selectiu per a aportar documentació sensible.

  Objecte del tràmit

  Aportar documentació sensible relacionada amb circumstàncies de violència de gènere, diversitat funcional o reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Aquest tràmit l'han d'omplir les persones aspirants en procediments selectius d'ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos d'educació que es troben en alguna de les circumstàncies següents amb l'objectiu d'acreditar-les:

  - declarants víctimes d'actes de violència de gènere que desitgen ser tractades durant el procés selectiu amb una identitat fictícia per a protegir la seua intimitat, d'acord amb l'article 63 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, per a la qual cosa han d'aportar algun dels mitjans de prova previstos en l'article 9.1 o 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de desembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana;

  - declarants víctimes d'actes de violència de gènere que desitgen acollir-se a la taxa reduïda per aquesta condició, per a la qual cosa han d'aportar algun dels mitjans de prova previstos en l'article 9.1 o 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de desembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana;

  - declarants que desitgen ser tractats durant el procés selectiu amb la identitat que figura en la seua targeta de reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere, d'acord amb la Llei 8/2017, de 7 d'abril, de la Generalitat, integral del reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere a la Comunitat Valenciana, per a la qual cosa han d'aportar la targeta expedida pels òrgans competents;

  - declarants que tenen un grau de diversitat funcional igual o superior al 33 %, que desitgen acollir-se a la taxa reduïda i que no hagen autoritzat en el tràmit d'inscripció la consulta telemàtica d'aquesta condició o la documentació haja sigut expedida fora de la Comunitat Valenciana, per a la qual cosa han d'aportar la certificació expedida pels òrgans competents;

  - declarants amb diversitat funcional que necessiten adaptacions de temps o mitjans per a la realització de les proves selectives, per a la qual cosa han d'aportar la certificació expedida pels òrgans competents.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de la sol·licitud serà de 15 dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'Ordre 4/2020, de 27 de febrer, en el DOGV núm. 8752, de 2/3/2020. Des del 3 de març de 2020 fins al 17 de març de 2020, els dos inclosos.

  També es podran presentar sol·licituds els dies 1, 2 i 3 de juny de 2020, d'acord amb l'article 9 del Reial Decret 537/202, de 22 de maig, com a conseqüència de la represa dels terminis administratius suspesos en virtut del Reial Decret 463/2020, de 14 de març.

  El termini de presentació quan l'objectiu siga entregar documentació sensible complementària a una reclamació del procés selectiu en qüestió, serà de 10 dies hàbils, de l'11 de juny de 2020 al 25 de juny de 2020, tots dos inclosos.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Documentació que s'ha de presentar:

  - declarants víctimes d'actes de violència de gènere han d'aportar algun dels mitjans de prova previstos en l'article 9.1 o 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de desembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana;
  - declarants que desitgen ser tractats durant el procés selectiu amb la identitat que figura en la seua targeta de reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere han d'aportar la targeta expedida pels òrgans competents;
  - declarants que tenen un grau de diversitat funcional han d'aportar la certificació expedida pels òrgans competents.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho? Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=EDU_OPOSICION_DS_CF&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20776

  Inici
 • Informació complementària

  Enllaços

  Guia d'usuari per emplenar el tràmit de presentació de documentació sensible

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Llistat de seguiment

  Oposicions 2020 - accés a cos docent de subgrup superior per al cos de professors d'Ensenyament Secundari

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.