• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

Cita prèvia per a la unitat d'informació i registre de la Secretaria Territorial Alacant. Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Cita prèvia per a la unitat d'informació i registre de la Secretaria Territorial Alacant. Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

  Objecte del tràmit

  Sol·licitud de cita prèvia

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Abans d'accedir a la sol·licitud de cita prèvia, heu de llegir atentament la següent informació sobre protecció de dades.

  INFORMACIÓ BÀSICA EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES.

  NOM DEL TRACTAMENT: Registre i informació Conselleria Igualtat i Polítiques Inclusives d'ALACANT.

  IDENTITAT DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT. El director territorial de la Conselleria a Alacant.

  FINALITAT DEL TRACTAMENT: Gestionar de manera ordenada l'atenció al públic que vinga a sol·licitar informació de la Conselleria i canalitzar degudament el registre de documentació de persones que no estiguen obligades a fer-ho de manera telemàtica.

  EXERCICI DE DRETS. Podeu exercitar el dret d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat de les vostres dades de caràcter personal de manera presencial o telemàtica de conformitat amb el que preveu l'enllaç següent: http://www.gva.es/downloads/publicados/PR/5_Indices_RATs_Consellerias_CS.pdf

  Reclamacions. Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, tot interessat tindrà dret a presentar una reclamació davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades si considera que el tractament de les seues dades personals infringeix la normativa de protecció de dades.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CITA_PREVIA&version=2&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20824

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.