Detall de Procediment

Aportacion de documentació en processos selectius de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Codi SIA: 2328704
Codi GUC: 21218
Organisme: CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què li serveix?

Aquest tràmit permet l'aportació per via telemàtica de documentació en processos selectius de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública .

Requisits

Per a poder aportar documentació mitjançant aquest tràmit telemàtic s'han de complir els requisits establits en les bases de la convocatòria.

Qui pot sol·licitar-ho?

Els sol·licitants participants en processos selectius de la conselleria de sanitat universal i salut pública que hagen d'aportar qualsevol documentació.

Normativa del procediment

  • DECRET 192/2017, d'1 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de selecció i provisió de personal estatutari al servei d'institucions sanitàries públiques del Sistema Valencià de Salut.

Termini

Els terminis seran els assenyalats en cada fase segons les bases de la convocatòria corresponent.

Documentació

Documentació indicada en cada fase segons les bases de la convocatòria corresponent.

Presentació

Telemàtica
L'aportació de documentació mitjançant aquest tràmit NOMÉS es pot fer TELEMÀTICAMENT. Fent clic en l'enllaç directe que s'acaba d'indicar o en l'enllaç "Tramitar amb certificat" (que figura de color roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia Prop), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web de sol·licitud d'aportació, annexar a continuació la documentació que s'aporta i realitzar la presentació telemàtica de tot això, amb la qual cosa obtindreu el corresponent justificant de registre (que també estarà disponible en l'àrea personal de la persona sol·licitant, a la qual es pot accedir des de la web de la Generalitat: Web de la Generalitat > Àrea personal, o des de la vostra seu electrònica: Web de la Generalitat > Seu electrònica > Accés a l'àrea personal). Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests sistemes, s'admeten: - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per l'FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la C. Valenciana), https://sede.gva.es/va/sede_certificados. - També s'admet Cl@ve permanent de l'Estat com a mètode d'autenticació i signatura per a la tramitació telemàtica dins de la seu electrònica de la Generalitat. Aquest mecanisme només s'accepta per a les persones físiques i, per tant, queden excloses les persones jurídiques (empreses, ajuntaments, entitats...). Més informació en https://sede.gva.es/va/sede_certificados Així mateix, heu de tindre instal·lat en el vostre ordinador l'aplicació autofirma en el cas que vulgueu fer la signatura amb el vostre certificat digital. https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html Una vegada omplida la sol·licitud d'aportació de documentació, s'ha de validar i, a continuació, adjuntar els documents electrònics que hàgeu d'aportar. - Finalment, una vegada realitzat l'enviament, es registrarà d'entrada per mitjà del registre telemàtic i podreu imprimir-ne una còpia. - La documentació aportada s'incorporarà a l'expedient obert i serà analitzada pel personal de selecció i provisió de llocs, que procedirà en conseqüència.

On consultar dubtes sobre el tràmit

Normativa

òrgans de tramitació

Els competents per a processos selectius als quals aporta la documentació.

Òrgans resolució

Els competents per a processos selectius als quals aporta la documentació.