Detall de Procediments

Calendari i el procediment d'admissió i matrícula de l'alumnat en cursos d'especialització en centres públics per al curs 2020-2021.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Calendari i el procediment d'admissió i matrícula de l'alumnat en cursos d'especialització en centres públics per al curs 2020-2021.

  Objecte del tràmit

  Detallar el procediment i calendari d'admissió i matrícula de l'alumnat en cursos d'especialització en centres públics per al curs 2020-2021.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  1. Podrà accedir als cursos d'especialització ll'alumnat que complisca simultàniament els requisits de l'annex II de la Resolució de 15 de juliol de 2020,

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  - Presentació de sol·licituds d'admissió telemàticament a través del la plataforma habilitada per a tal efect, del 21 al 24 de setembre del 2020.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En la plataforma telemàtica habilitada a tal efecte

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Fotocòpia del DNI / el NIE.
  - NIA, si en tinguera.
  - Document escanejat del títol al·legat com a requisit d'accés.
  - Certificat de notes del cicle formatiu conduent al títol que aporta com a requisit d'accés.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Calendari
  1.1. La persona interessada a cursar aquesta formació podrà realitzaruna única sol·licitud entre el 21 i el 24 de setembre de 2020 a les 23.59 hores, en la pàgina web següent:
  http://www.ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/admision-alumnado-en-ciclos-formativos
  En aquest formulari, la persona sol·licitant adjuntarà digitalment la documentació, següent:
  - Nom i cognoms.
  - DNI, NIE.
  - NIA, si en tinguera.
  - Document escanejat del títol al·legat com a requisit d'accés.
  - Certificació de notes del cicle formatiu conduent al títol que aporta com a requisit d'accés.
  En enviar la sol·licitud la persona es fa responsable que la informació i documentació aportada és veraç, així com la seua autorització perquè la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, i els centres educatius receptors de les sol·licituds accedisquen als sistemes informàtics pertanyents a aquesta conselleria per a consultar les dades personals i
  acadèmiques de la persona sol·licitant. Només serà tinguda en compte l'última instància vàlida registrada en el sistema informàtic.
  1.2. La Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments
  de Règim Especial gestionarà les sol·licituds i les ordenarà seguint els
  criteris establits en l'apartat sisé de la present resolució. Publicarà el
  28 de setembre de 2020 les llistes provisionals d'admesos i en llista
  d'espera en la pàgina web següent:
  http://www.ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/admisionalumnado-en-ciclos-formativos
  1.3. El període de reclamació a les llistes provisionals serà del 28
  al 30 de setembre de 2020 mitjançant correu electrònic a ordenaciofp@gva.es.
  1.4. L'1 d'octubre de 2020 la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial remetrà el llistat definitiu de persones admeses al centre educatiu respectiu i el publicarà en la pàgina web següent:http://www.ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/admisionalumnado-en-ciclos-formativos
  1.5. Del 2 al 5 d'octubre de 2020 el centre educatiu podrà requerir a les persones admeses la documentació compulsada. En cas que després d'examinar la documentació es procedisca a l'exclusió de la persona interessada per no complir algun dels requisits d'accés o modificació de l'ordre en les llistes, el centre educatiu procedirà a reordenar les llistes i, si és el cas, a contactar amb les persones en llista d'espera.
  1.6. Els centres educatius publicaran en el tauler d'anuncis respectiu les llistes definitives, el 6 d'octubre de 2020.
  2. Orientació dels centres. S'habilitaran els mitjans necessaris en els
  centres educatius autoritzats, amb la finalitat de prestar l'assessorament
  necessari a les persones interessades en la matrícula en els cursos d'especialització de Formació Professional.
  3. Matrícula.
  Entre el 6 i 8 d'octubre es realitzarà la matrícula en els centres educatius respectius seguint el model de l'annex III de la Resolució de 15 de juliol de 2020, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació
  Professional, per la qual s'implanten determinats cursos d'especialització de Formació Professional amb caràcter experimental en el curs acadèmic 2020/2021, i es determinen el seu procediment d'admissió i aspectes de l'organització en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana (DOGV 8859, 17.07.2020)

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Resolució de 15 de juliol de 2020, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual s'implanten determinats cursos d'especialització de Formació Professional amb caràcter experimental en el curs acadèmic 2020-2021, i es determinen el seu procediment d'admissió i aspectes de l'organització en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana (DOGV 8859, 17.07.2020)
  - Resolució de 18 de setembre de 2020, de la Secretària Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual s'estableix el calendari d'admissió extraordinària a determinats cursos d'especialització de Formació Professional, motivats pel Pla valencià d'impuls i millora de la Formació Professional, en el curs acadèmic 2020-2021, en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana. (DOGV Nº 8910, de 22/09/2020)
  - Resolució de 4 de novembre de 2020, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual s'estableix el període per a impartir els cursos d'especialització de Formació Professional en el curs 2020-2021 a la Comunitat Valenciana.(DOGV núm. 8947 de 09.11.2020)

  Llista de normativa

  Vegeu la Resolució de 15 de juliol de 2020

  Vegeu la Resolució de 18 de setembre de 2020

  Vegeu la Resolució de 4 de novembre de 2020

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.