Detall de Procediments

Calendari i el procediment d'admissió i matrícula de l'alumnat en cursos d'especialització en centres públics per al curs 2021-2022.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Calendari i el procediment d'admissió i matrícula de l'alumnat en cursos d'especialització en centres públics per al curs 2021-2022.

  Objecte del tràmit

  Detallar el procediment i calendari d'admissió i matrícula de l'alumnat en cursos d'especialització en centres públics per al curs 2021-2022.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  1. Podrà accedir als cursos d'especialització ll'alumnat que complisca simultàniament els requisits de l'annex II de la Resolució de 5 de juliol de 2021,

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  - Presentació de sol·licituds d'admissió telemàticament a través del la plataforma habilitada per a tal efect, del 8 al 16 de juliol del 2021.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Fotocòpia del DNI / el NIE.
  - NIA, si en tinguera.
  - Document escanejat del títol al·legat com a requisit d'accés.
  - Certificat de notes del cicle formatiu conduent al títol que aporta com a requisit d'accés.

  Impresos associats

  [ANNEX III] MATRÍCULA CURSOS D'ESPECIALITZACIÓ 2021/2022

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Calendari
  1.1. La persona interessada a cursar aquesta formació podrà realitzaruna única sol·licitud entre el 8 i el 16 de julio de 2021 a les 23.59 hores, en la pàgina web següent:
  https://forms.edu.gva.es/limesurvey/index.php/574211
  En aquest formulari, la persona sol·licitant adjuntarà digitalment la documentació, següent:
  - Nom i cognoms.
  - DNI, NIE.
  - NIA, si en tinguera.
  - Document escanejat del títol al·legat com a requisit d'accés.
  - Certificació de notes del cicle formatiu conduent al títol que aporta com a requisit d'accés.
  En enviar la sol·licitud la persona es fa responsable que la informació i documentació aportada és veraç, així com la seua autorització perquè la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, i els centres educatius receptors de les sol·licituds accedisquen als sistemes informàtics pertanyents a aquesta conselleria per a consultar les dades personals i
  acadèmiques de la persona sol·licitant. Només serà tinguda en compte l'última instància vàlida registrada en el sistema informàtic.
  1.2. La Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial gestionarà les sol·licituds i les ordenarà seguint els criteris establits en l'apartat sisé de la present resolució. Publicarà el 27 de juliol de 2021 les llistes provisionals d'admesos i en llista d'espera en la pàgina web següent:
  https://ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/admisionalumnado-en-ciclos-formativos
  1.3. El període de reclamació a les llistes provisionals serà del 27 al 30 de juliol de 2021 mitjançant correu electrònic a sfp@gva.es.
  1.4. El 3 de setembre de 2021 la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial remetrà el llistat definitiu de persones admeses al centre educatiu respectiu i el publicarà en la pàgina web següent:https://ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/admisionalumnado-en-ciclos-formativos
  1.5 El període de reclamació a les llistes definitives serà del del 3 al 6 de setembre de 2021 mitjançant correu electrònic a sfp@gva.es.
  1.6. A partir del 3 de setembre de 2021 el centre educatiu podrà requerir a les persones admeses la documentació compulsada. En cas que després d'examinar la documentació es procedisca a l'exclusió de la persona interessada per no complir algun dels requisits d'accés o modificació de l'ordre en les llistes, el centre educatiu procedirà a reordenar les llistes i, si és el cas, a contactar amb les persones en llista d'espera.
  1.7. Els centres educatius publicaran en el tauler d'anuncis respectiu les llistes definitives, el 10 de setembre de 2021.
  2. Orientació dels centres. S'habilitaran els mitjans necessaris en els centres educatius autoritzats, amb la finalitat de prestar l'assessorament necessari a les persones interessades en la matrícula en els cursos d'especialització de Formació Professional.
  3. Matrícula.
  Entre el 13 i 17 de setembre es realitzarà la matrícula en els centres educatius respectius seguint el model de l'annex III de la Resolució de 5 de juliol de 2021.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  https://forms.edu.gva.es/limesurvey/index.php/574211

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Resolució de 5 de juliol de 2021, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual s'implanten determinats cursos d'especialització de Formació Professional amb caràcter experimental en el curs acadèmic 2021-2022, i es determinen el seu procediment d'admissió i aspectes de l'organització en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana (DOGV 9123, 08.07.2021)

  Llista de normativa

  Vegeu la Resolució de 5 de juliol de 2021

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.