Z - Sol·licitud general d'iniciació i tramitació TELEMÀTICA de procediments de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva. Tràmit a utilitzar EXCLUSIVAMENT quan no existisca un específic en la Seu electrònica de la Generalitat.

AGÈNCIA VALENCIANA D'AVALUACIÓ I PROSPECTIVA AVAP

Codi SIA: 2353877
|
Codi GVA: 21324
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

En la relació administració-ciutadà és fa necessari que la persona interessada és dirigisca als òrgans administratius: - en la iniciació d'un procediment - en la instrucció: esmena d'errades, presentació de proves, documentació annexa, al·legacions, etc. - en la renúncia de drets, en el...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert
Normativa
 • Decret 191/2014, de 14 de novembre, del Consell, pel qual es regula l'atenció a la ciutadania, el registre d'entrada i eixida d'escrits i...
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú dels administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015)

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Administració
Persones interessades

Persones físiques i jurídiques, titulars de drets o interessos legítims individuals o col·lectius, amb capacitat d'obrar davant de les administracions públiques, d'acord amb el que s'ha establit per la llei.

Requisits

En cas de persones jurídiques, han d'estar inscrites obligatòriament en el Registre de Representants. Aquest registre possibilita la representació de persones jurídiques en els procediments administratius de caràcter electrònic.

Com es tramita

Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any

Documentació
Junt amb el formulari de sol·licitud general telemàtica, les persones interessades poden adjuntar la documentació necessària per a la iniciació/tramitació del procediment. (Tot això segons el que estableix la normativa que ho regule o, si escau, la que siga requerida per l'Administració al...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Per a iniciar el tràmit telemàtic haurà de punxar en la icona superior "Tramitar amb certificat" d'aquesta mateixa pàgina. Haurà de disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic (Veure enllaços de l'apartat Informació complementària). Des de l'Assistent de Tramitació...
Saber més

Resolució

Observacions

Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre de 2015)