Comunicació de naixements de bovins en explotacions de la Comunitat Valenciana

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 2449838
|
Codi GVA: 21342
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Compliment de l'obligació que tenen els posseïdors de bovins de comunicar a l'autoritat competent la informació relativa als naixements d'animals en l'explotació, i d'indicar la data en què han tingut lloc, l'explotació, la raça, el sexe i el codi RIIA de la mare.

A més, ha de portar emparellada la sol·licitud d'un document d'identificació per a boví (DIB) que s'expedirà a l'oficina comarcal agrària corresponent.

Terminis
Sol·licitudTermini obert

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Titulars d'explotacions ramaderes o persones autoritzades pels titulars per a aquest tràmit.

Requisits

Ser el titular o persona autoritzada, d'una explotació ramadera amb l'espècie bovina d'alta en el Registre d'explotacions ramaderes de la Comunitat Valenciana (REGA).

Com es tramita

Procés de tramitació
El titular o representant de l'explotació ha de fer la comunicació a través del formulari que apareix en el procediment telemàtic. La comunicació implica la sol·licitud d'un document d'identificació per a boví (DIB) que s'ha de tramitar des de l'oficina comarcal agrària corresponent. En el cas...
Saber més
Òrgans de tramitació
Oficines comarcals de la conselleria competent en matèria de ramaderia.

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Aquesta comunicació s'ha de fer en el termini de set dies, comptats a partir del naixement de l'animal.

No obstant això, aquest termini es podrà computar des de la data de col·locació de les marques auriculars, que ha de tindre lloc com a màxim en els vint dies després del naixement.

 

En el cas de les explotacions autoritzades sobre la base de la Decisió núm. 2006/28/CE, el termini màxim es podrà computar des de la data de col·locació de les marques auriculars, que ha de tindre lloc com a màxim sis mesos després del naixement.

Documentació
Imprés de sol·licitud telemàtica omplit degudament. En el cas que es presente físicament, no caldrà omplir el formulari específic d'aquest tràmit si s'adjunten els documents de "Notificacions d'identificació per a bovins nascuts a Espanya o importats de tercers països -no CEE- corresponents",...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat amb mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per esta via, han de presentar les...
Saber més
Presencial

a) En les oficines d'assistència en matèria de registres (https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/registros).

b) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

c) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

d) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

 

I, preferentment, en les oficines comarcals corresponents de la conselleria competent en matèria de ramaderia.

Saber més

Resolució

Obligacions
Article 13. a), del Reial decret 1980/1998, de 18 de setembre, pel qual s'estableix un sistema d'identificació i registre dels animals de l'espècie bovina que estableix l'obligació de comunicar a l'autoritat competent la informació relativa als naixements d'animals en l'explotació. Article...
Saber més
Sancions
Article 16 del Reial decret 1980/1998, de 18 de setembre, pel qual s'estableix un sistema d'identificació i registre dels animals de l'espècie bovina, estableix que l'autoritat competent aplicarà restriccions en els moviments dels animals des de l'explotació i cap a l'explotació. Segons...
Saber més