Procediment permanent, per a l'avaluació i acreditació de la totalitat de les unitats de competència professional incloses en l'oferta existent de Formació Professional en la Comunitat Valenciana vinculada al Catàleg Nacional de les Qualificacions Professionals, que hagen sigut adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació.

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Codi SIA: 2408778
|
Codi GVA: 21610
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

El present tràmit té per objecte convocar l'avaluació i acreditació d'unitats de competència professional, adquirides per experiència laboral o per vies no formals de formació, a través d'un procediment obert de manera permanent, en el qual s'ofereixen la totalitat de les unitats de competència...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

* UNITATS DE COMPETÈNCIA CONVOCADES La totalitat de les unitats de competència professional incloses en l'oferta existent de Formació Professional en la Comunitat Valenciana vinculada al Catàleg Nacional de les Qualificacions Professionals. *OFERTA DE SEUS En el seu moment en la web de...

Saber més
Normativa
 • Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral (BOE núm. 205, de...
 • Reial decret 143/2021, de 9 de març, pel qual es modifica el Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les competències...
 • Resolució de 21 de juliol de 2021, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual es convoca un procediment obert de...

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Dirigida a persones residents en la Comunitat Valenciana, amb experiència laboral i formació no formal suficient en qualsevol de les famílies professionals del Catàleg nacional de qualificacions, però que no disposen de cap títol de Formació Professional o Certificat de Professionalitat...

Saber més
Requisits

Les persones que desitgen participar en el procediment hauran de complir els següents requisits: 1. Nacionalitat: posseir la nacionalitat espanyola, haver obtingut el certificat de registre de ciutadania comunitària o la targeta de familiar de ciutadà de la Unió, o ser titular d'una autorització...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
1r- La persona interessada s'inscriurà a través de l'enllaç que es trobarà en aquest mateix tràmit, i triarà família professional i seu. Ha de guardar-se còpia de la inscripció i imprimir-la per a entregar-la en el següent pas. 2n- Rebuda la sol·licitud en la seu, se li assignarà una persona...
Saber més
Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Termini obert de manera permanent a partir de la publicació de l'enllaç d'inscripció en la pàgina web de Qualificacions Professionals de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació: http://www.ceice.gva.es/es/web/cualificaciones-profesionales

Documentació
La persona aspirant, presentarà en la primera entrevista amb una persona assessora, còpia dels documents que a continuació es detallen: a) Documentació per a acreditar els requisits de participació a.1) Per a l'experiència laboral - Com a treballador o treballadora assalariats: Certificació...
Saber més
Taxa o pagament

Per a inscriure's en el procediment no correspon abonar cap taxa prèvia. Però una vegada comprovat que compleix els requisits de participació, per a accedir a l'assessorament cal abonar una taxa única i per a accedir a l'avaluació cal abonar una taxa per cada unitat de competència sol·licitada....

Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Per a inscriure's cal emplenar la sol·licitud que podrà trobar-se en la pàgina web de qualificacions professionals: http://www.ceice.gva.es/es/web/cualificaciones-profesionales

Resolució

Observacions

Contra la resolució de convocatòria del procediment, que no posa fi a la via administrativa, els interessats podran interposar recurs d'alçada davant el secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació, en el termini d'un mes, a partir...

Saber més
Òrgans resolució