Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  JUSTIFICACIÓ D'AJUDES DEL PLA RESISTIR

  Objecte del tràmit

  Tramitar els escrits de justificació de les ajudes aprobades en el Pla RESISTIR, que inclou Ajudes Parèntesi en cada municipi per als sectors més afectats per la pandemia

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els ajuntaments inclosos en l'annex I del decret llei en el terme municipal del qual es desenvolupen activitats econòmiques en els sectors, que s'hagen vist afectats per les restriccions imposades per la pandèmia i que hagen sigut beneficiats conforme a l'import determinat conforme a l'article 4t.

  -Els municipis que, no figurant com a entitats beneficiàries, acrediten l'existència de persones treballadores autònomes o microempreses amb un màxim de 10 persones treballadores en els sectors previstos en l'annex II, i que hagen sigut beneficiats.

  Requeriments

  Haver sigut beneficiari de les ajudes convocades pel Decret llei 1/2021, de 22 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Pla Resistir, que inclou ajudes parèntesi en cada municipi per als sectors més afectats per la pandèmia.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a poder justificar les ajudes acaba l'1 de desembre de 2021

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La justificació es realitzarà documentalment en els termes exposats en l'article 8, lletra c, del Decret llei 1/2021, de 22 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Pla Resistir, que inclou ajudes parèntesi en cada municipi per als sectors més afectats per la pandèmia.

  IMPORTANT: Tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament hauran de ser enviats en format PDF, i hauran d'incorporar les signatures digitals pertinents.
  En l'apartat denominat "impresos associats", apareix la guia per a la justificació de les ajudes, en la qual, s'especifiquen tots els documents a presentar.

  Impresos associats

  MODEL MEMÒRIA ACTUACIONS COVID

  CERTIFICAT (ARTICLE 8 DECRET LLEI 1/2021, DE 22 DE GENER)

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  L'interessat s'identificarà amb un certificat de signatura digital acceptat per la Generalitat, és a dir, emés per una entitat autoritzada. Es presentarà la justificació de la subvenció amb la documentació requerida.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=21872

  Tramitació

  Únicamente es presentaràn les justificacions de forma telemàtica

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret Llei 1/2021, de 22 de gener, del Consell, pel quar s'aprova el Pla Resistir

  Llista de normativa

  Decret Llei 1/2021, de 22 de gener, pel qual s'aprova el Pla Resistir

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.