Comunicació semestral de grans tenidors d'habitatges buits i deshabitats.

Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

Codi SIA: 2452159
|
Codi GVA: 22071
Descarregar informació
Termini obert

Des de 31-10-2021

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Comunicació amb caràcter semestral de la relació d'habitatges que, en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, es troben desocupades de forma continuada per un període superior a un any i la relació d'habitatges que no es destinen de manera efectiva a l'ús residencial legalment previst,...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert
31-10-2021

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Persones físiques o jurídiques que tinguen la consideració de grans tenidors d'habitatge.

Requisits

Tindre la consideració de Gran Tenidor d'Habitatge. Serà gran tenidor d'habitatges la persona física o jurídica que exercisca una activitat econòmica en l'àmbit immobiliari i dispose de més de deu habitatges en qualsevol règim o modalitat de gaudi en els termes previstos en la legislació...

Saber més

Com es tramita

Òrgans de tramitació
Direcció General d'Emergència Residencial, Funció Sòcial de l'Habitatge i OHSU

Sol·licitud

Termini
Des de 31-10-2021

La comunicació es realitzarà cada 6 mesos.

Documentació
En cas d'actuar la persona obligada a realitzar la comunicació per mitjà de representant, haurà d'aportar-se la documentació acreditativa de la citada representació quan aquesta no conste inscrita en el Registre Electrònic d'Apoderaments.
Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a realitzar la comunicació hauran de facilitar tota la informació indicada en la normativa reguladora de la funció social de l'habitatge de la Comunitat Valenciana i, en particular, la prevista en l'article 21 del Decret 130/ 2021, d'1 d'octubre, Del Consell, pel qual...
Saber més

Resolució

Òrgans resolució
Direcció General d'Emerencia Residencial, Funció Social de l'Habitatge i Observatori de l'Hàbitat i Segregació Urbana