Presentació de recurs potestatiu de reposició contra una resolució de convocatòria de beques per a l'alumnat que finalitze els seus estudis en universitats de la Comunitat Valenciana

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Codi SIA: 2563010
|
Codi GVA: 22126
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Aquest tràmit permet la presentació, per via telemàtica, d'un recurs potestatiu de reposició contra la resolució d'una convocatòria de beques per a l'alumnat que finalitze estudis en universitats de la Comunitat Valenciana

Terminis
Sol·licitudTemini tancat

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Els titulars, o els seus representants legals, de les sol·licituds de beques per a realitzar estudis universitaris presentades davant la Direcció General d'Universitats de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació.

Requisits

- La persona interessada ha de disposar de signatura electrònica avançada: DNIe (DNI electrònic), certificats de l'FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) o de persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana). També s'hi admeten tots els certificats reconeguts inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació (TSL) establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme.

Més informació en https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados

 

- Us recomanem que comproveu la validesa del certificat en l'adreça següent:

https://valide.redsara.es/valide/inicio.html?lang=cat

Si no supereu la validació del certificat, heu de posar-vos en contacte amb l'organisme emissor d'aquest.

 

- En el cas que es presente un certificat digital de persona física i s'actue en representació d'una altra persona (física o jurídica), cal inscriure's prèviament en el Registre de representants davant de la Generalitat Valenciana per a la realització de tràmits per via telemàtica.

La informació relativa a aquest registre està disponible:

. En http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp

. I en https://www.accv.es/va/ciutadans/registre-de-representants/

Com es tramita

Òrgans de tramitació
Els competents en l'expedient davant el qual es presenta el recurs.

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini per a interposar el recurs és d'un mes comptat des de l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 9813, de 21/03/2024)

Documentació
- Haurà d'aportar la documentació que l'alumnat estime pertinent perquè l'administració resolga el recurs.

Resolució

Òrgans resolució
Els competents en l'expedient davant el qual es presenta el recurs.