Tràmit addicional a la sol·licitud d'inscripció en el procediment selectiu al cos de Mestres, per a aportar documentació sensible.

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Codi SIA: 2651177
|
Codi GVA: 22162
Descarregar informació
Temini tancat

Des de 01-03-2022

Fins 14-03-2022

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Aportar documentació sensible relacionada amb circumstàncies de violència de gènere, diversitat funcional o reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere, per a participar en el procediment selectiu al cos de Mestres.

 

Aquest tràmit NO ÉS el tràmit d'inscripció en el procediment selectiu; és un tràmit per a aportar documentació complementària al tràmit d'inscripció que per la seua naturalesa no ha d'aportar-se en el propi tràmit d'inscripció.

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
01-03-2022 al 14-03-2022

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Aquest tràmit l'han d'omplir les persones aspirants al procediment selectiu d'ingrés, i adquisició de noves especialitats al cos de Mestres que es troben en alguna de les circumstàncies següents amb l'objectiu d'acreditar-les:

 

- declarants víctimes d'actes de violència de gènere que vulguen ser tractades durant el procés selectiu amb una identitat fictícia per a protegir la seua intimitat, d'acord amb l'article 63 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, per a la qual cosa han d'aportar algun dels mitjans de prova que preveuen l'article 9.1 o 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de desembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana;

 

- declarants víctimes d'actes de violència de gènere que vulguen acollir-se a la taxa reduïda per aquesta condició, per a la qual cosa han d'aportar algun dels mitjans de prova dels que preveu l'article 9.1 o 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de desembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana;

 

- declarants que desitgen ser tractats durant el procés selectiu amb la identitat que figura en la seua targeta de reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere, d'acord amb la Llei 8/2017, de 7 d'abril, de la Generalitat, integral del reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere a la Comunitat Valenciana, per a la qual cosa han d'aportar la targeta expedida pels òrgans competents;

 

- declarants que tenen un grau de diversitat funcional igual al 33 % o superior, que vulguen acollir-se a la taxa reduïda i que no hagen autoritzat en el tràmit d'inscripció la consulta telemàtica d'aquesta condició o la documentació haja sigut expedida fora de la Comunitat Valenciana, per a la qual cosa han d'aportar la certificació expedida pels òrgans competents;

 

- declarants amb diversitat funcional que necessiten adaptacions de temps o mitjans per a la realització de les proves selectives, per a la qual cosa han d'aportar la certificació expedida pels òrgans competents.

Requisits

Complir algunes de les condicions següents:

+ persona amb diversitat funcional

+ persona víctima d'actes de violència de gènere

+ persona que desitge ser tractada durant el procés selectiu amb la identitat que figura en la seua targeta de reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere

Com es tramita

Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de documentació sensible per a completar el tràmit d'inscripció en el procediment selectiu al cos de Mestres serà del 12 de gener de 2022 fins al 31 de gener de 2022 (tots dos inclosos).

 

El termini de presentació de documentació sensible durant el període de reclamacions a les llistes provisionals de persones admeses i excloses serà de 10 dies hàbils, de l'1 de març de 2022 al 14 de març de 2022 (tots dos inclosos).

Documentació
Documentació que s'ha de presentar: - declarants víctimes d'actes de violència de gènere han d'aportar algun dels mitjans de prova que preveu l'article 9.1 o 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de desembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat...
Saber més

Resolució

Òrgans resolució