Detall de Procediments

SUGUS - Aportació documental a sol·licitud d'Ajudes per a la transformació de flotes, en el marc del Pla de Recuperació. Transformació i Resiliència ACT.3: Retrofit o modificació de la forma de propulsió de vehiculos
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  SUGUS - Aportació documental a sol·licitud d'Ajudes per a la transformació de flotes, en el marc del Pla de Recuperació. Transformació i Resiliència ACT.3: Retrofit o modificació de la forma de propulsió de vehiculos

  Objecte del tràmit

  Aquest tràmit permet l'aportació de múltiples documents a un expedient de sol·licitud d'ajudes per a la transformació de flotes, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Activitat 3: Retrofit o modificació de la forma de propulsió de vehiculos

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Persones físiques o jurídiques que siguen titulars d'alguna de les següents autoritzacions en vigor a la data de sol·licitud de les ajudes:
  a) Una autorització de transport públic de mercaderies habilitant per a fer transport amb vehicles o conjunts de vehicles de més de 3,5 tn. de massa màxima, identificada amb la clau MDPE.
  b) Una autorització de transport públic discrecional de viatgers amb autobús, identificada amb la clau VDE.
  c) Una autorització de transport privat complementari de mercaderies habilitant per a fer transport amb vehicles o conjunts de vehicles de més de 3,5 tn. de massa màxima, identificada amb la clau MPCE.
  d) Una autorització de transport privat complementari de viatgers amb autobús amb la clau VPCE.
  e) Una autorització autonòmica de transport públic de mercaderies amb clau MDLE, sempre que tinguen adscrits a aquesta autorització vehicles de més de 3,5 tn de massa màxima a data d'aprovació del Reial decret 983/2021, de 16 de novembre.
  f) Persones jurídiques privades que a la data de sol·licitud de l'ajuda presten el servei públic de transport urbà amb autobús, i estigueren exemptes de l'obtenció d'alguna de les autoritzacions incloses en l'apartat 1 de l'article 3 de l'Ordre 2/2022, de 28 de març,de la Conselleria de Política territorial, Obres Públiques i Mobilitat.

  Requeriments

  Haver rebut una notificació electrònica assignant un codi d'expedient a la seua sol·licitud o haver rebut un requeriment d'esmena sobre l'expedient telemàtic de la sol·licitud.

  En la documentació que s'aporte ha de constar tota la informació necessària que permeta una correcta identificació de l'expedient telemàtic al qual fa referència.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  En cas d'aportació documental voluntària, no s'estableix termini, en cas d'haver rebut requeriment d'esmena, el termini serà el que s'assenyala en el requeriment d'esmena.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Formulari telemàtic de petició.

  - Els documents electrònics aportats pel sol·licitant o requerits en la seua sol·licitud d'esmena.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.