Aportació de documentació a un expedient obert d'ajudes de la Direcció General d'Innovació

Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Codi SIA: 2859897
|
Codi GVA: 22424
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Aquest tràmit permet l'aportació per via telemàtica de documents a un expedient de sol·licitud d'ajuda obert en la Direcció General d'Innovació.

L'aportació es pot realitzar:

- A conseqüència d'un requeriment de la citada Conselleria.

- Per a presentar la justificació de les subvencions.

- Per iniciativa de l'interessat (voluntàriament o per determinar-lo així la normativa aplicable a l'expedient de què es tracte).

Terminis
Sol·licitudTermini obert

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Administració
Persones interessades

Els titulars, o els seus representants legals, de les sol·licituds d'ajudes presentades amb expedients oberts (i no arxivats) davant la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital.

Requisits

Per a poder aportar documentació mitjançant aquest tràmit telemàtic s'han de complir els següents requisits:

1.- En primer lloc s'ha d'estar en un d'aquests supòsits:

a) Haver rebut un REQUERIMENT (d'esmena o un altre tipus) de la Dirección General d'Innovació, respecte a un expedient administratiu obert (és a dir, no resolt, ni arxivat) d'ajudes o subvencions.

b) Estar en termini per a la presentació de la justificació de les subvencions.

c) Existir un expedient obert d'aqueixes característiques en aquesta Conselleria, al qual la persona interessada vulga (és a dir, sense haver sigut requerida per a això) aportar més documentació, o bé presentar la seua renúncia o desistiment, segons siga procedent.

NO PODRÀ UTILITZAR AQUEST ENLLAÇ en el cas que les bases, la convocatòria del procediment d'ajudes o en el requeriment s'indique un enllaç concret per a la presentació d'esmenes, al·legacions o altres.

2.- La persona interessada (física o jurídica) haurà de disposar de signatura electrònica avançada: DNIe (DNI electrònic), certificats de la FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i amb els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana). També s'admetran tots els certificats reconeguts inclosos en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació (TSL) establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme.

Més informació en https://sede.gva.es/es/sede_certificados

- Li recomanem que comprove la validesa del certificat en la següent adreça:

https://valide.redsara.es/valide/inicio.html

Si no supera la validació del certificat, haurà de posar-se en contacte amb l'organisme emissor d'aquest.

- En el cas de presentar un certificat digital de persona física i actuar en representació d'una altra persona (física o jurídica), s'haurà d'inscriure prèviament en el Registre de Representants davant la Generalitat Valenciana per a la realització de tràmits per via telemàtica.

La informació relativa a aquest Registre està disponible en:

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp

Com es tramita

Òrgans de tramitació
Els competents en l'expedient al qual aporta la documentació.

Sol·licitud

Termini
Termini obert

- Si s'ha rebut un requeriment (d'esmena o d'un altre tipus), la documentació haurà d'aportar-se en el termini que

la Direcció General d'Innovació haja establit en aquest requeriment.

- Així mateix, si la normativa aplicable a l'expedient d'ajudes o subvencions de què es tracte fixa un termini de presentació, la documentació haurà d'aportar-se en aquest termini.

- En un altre cas, l'aportació es podrà realitzar en qualsevol moment del procediment anterior a la resolució de l'expedient, mentre no se li haja requerit i l'expedient no estiga arxivat.

Documentació
1.si es tracta de requeriment administratiu, s'aportaran els documents que se sol·liciten en aquest. En un altre cas, s'aportarà bé la documentació que considere pertinent, o bé la que determine la normativa aplicable a l'expedient de què es tracte, segons siga procedent. 2.- Respecte a aquesta...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
L'aportació de documentació mitjançant aquest tràmit NOMÉS pot realitzar-se DE MANERA TELEMÀTICA. Punxant en l'enllaç directe que acaba d'indicar-se o en l'enllaç "Tramitar amb certificat" (que figura en color roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia Prop), accedirà al tràmit telemàtic, que li...
Saber més

Resolució

Òrgans resolució
El competent en l'expedient al qual aporta la documentació.