Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Renovació targeta SIP en persones menors d'edat amb custòdia compartida amb recollida en el centre de salut

  Objecte del tràmit

  Davant la pèrdua o deterioració d'una Targeta Sanitària SIP d'una persona menor d'edat registrat en SIP amb custòdia compartida, es possibilita la gestió per a recollir una nova targeta SIP en el Centre de Salut, previ pagament de la Taxa corresponent en el cas de Targeta perduda.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Tota persona que estiga registrada en SIP com a progenitor/a d'un/a menor amb alerta de pàtria potestat compartida, tenint en compte que el sistema li avisarà en cas que no estiga registrada aquesta informació en SIP. És imprescindible que el menor figure com empadronada/o, i amb modalitat d'acreditació amb dret a Targeta.

  Requeriments

  És necessari que els sol·licitants estiguen registrats en SIP com a progenitors/tutors del/ de la menor de la/del qual sol·liciten la renovació de la targeta SIP. El registre dels progenitors en SIP pot realitzar-se presencialment en els Centres de Salut.

  Inici
 • Taxes

  Import de la Taxa

  2,83 €

  Taxa

  La taxa model és la 046-9679 - Taxa per a expedició de duplicats de la targeta sanitària individual import.- 3,15 euros, és la que s'estableix en l'article 29.4.5, punt 3.10, de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes. Per Decret llei 2/2022, de 22 d'abril, del Consell, s'aprova la bonificació del deu per cent sobre les taxes reportades durant el període comprés des del dia 2 de maig de 2022 i el 31 de desembre de 2022, tots dos inclosos.
  Quedant fixada la taxa en aquest període per import de 2.83 euros.

  a) PASSOS PER A la CORRECTA OBTENCIÓ DELS MODELS 046
  1. Emplene el formulari 9679 amb les dades que se li sol·liciten.
  Alguns formularis s'emplenen a través de simulador. En uns altres, les dades han d'inscriure's directament sobre el model. 2. Una vegada emplenat el primer model PDF, prema el botó Acceptar.
  3. Una pantalla li mostrarà les dades identificatives del model.
  4. Prema, de nou, el botó Acceptar.
  5. Prema el botó Imprimir per a obtindre les còpies necessàries.
  Comprove que els exemplars que l'ordinador li proporciona porten impresos en l'apartat "Número de liquidació" un codi de barres i una numeració.
  Només amb aqueixa informació les entitats col·laboradores acceptaran els exemplars per a efectuar el pagament.

  b) El PAGAMENT DE LA TAXA podrà realitzar-se telemàticament, bé a través de càrrec en compte, bé a través de targeta de crèdit o dèbit.
  Enllaç en informació complementària

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  https://atenea.ha.gva.es/sara/servlet/com.hacienda.pdf.pdf417.ServletRecogidaDatosSimulador?ID_SIMUL=SIMU046-9679

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  A l'ésser un tràmit En línia, es pot realitzar en qualsevol moment.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  -Si la persona no té dret a tindre una Targeta SIP de plàstic: Persones no empadronades, o amb modalitats d'acreditació sense dret a Targeta (Targetes europees, Assistència Sanitària Universal (ASU), Mutualistes Privats, No acreditats), no podrà realitzar aquest tràmit. Això es comprova abans d'iniciar el tràmit

  -Targeta Perduda:
  En el cas de ser una Targeta perduda, es possibilita el Pagament de la Taxa corresponent
  Per a realitzar el pagament es requereixen les dades que exigeix la passarel·la de pagament que poden ser diferents dels del Titular de la Targeta perduda.
  Després d'efectuar el tràmit, es possibilita imprimir o guardar el justificant del pagament efectuat.

  -Targeta Deteriorada:
  En el cas de ser una Targeta Deteriorada, se li sol·licitarà a més el registre de la data d'emissió de la Targeta deteriorada (apareix en l'anvers de la targeta format mm/aa)

  Una vegada sol·licitada la targeta via electrònica, l'usuari haurà d'acudir al seu centre de Salut a recollir la Targeta

  Una vegada realitzat i completat aquest tràmit, la informació arribarà a SIP de manera automàtica, permetent des d'aqueix moment, des de qualsevol Centre Sanitari amb Impressora de Targetes, entregar la Targeta SIP al ciutadà en mà. Es recomana acudir al centre amb el resguard del tràmit en el cas de pagament de la taxa, o amb la targeta deteriorada per a facilitar la gestió.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=SIP-SOL-TARJMENOR&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=22490

  Tramitació

  1.- Per a accedir de manera telemàtica el sol·licitant hauran de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests sistemes s'admeten:
  - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per la FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la C.Valenciana). https://sede.gva.es/es/sede_certificados .
  - També s'admet clau-permanent de l'Estat com a mètode d'autenticació i signatura per a la tramitació telemàtica dins de la seu electrònica de la Generalitat. Aquest mecanisme únicament és acceptat per a les persones físiques i per tant queden excloses les persones jurídiques (empreses, ajuntaments, entitats....).
  Més informació en https://sede.gva.es/va/sede_certificados
  2- Així mateix s'ha de tindre instal·lat en el seu ordinador l'aplicació autosigna en el cas que vaja a realitzar la signatura amb el seu certificat digital. https://firmaelectronica.gob.es/home/descargas.html

  Inici
 • Informació complementària

  Enllaços

  Pagament Genèric

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de salut de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7434, de 31.12.2014).

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 10/2014, de salut, de la Comunitat Valenciana.

  Vegeu la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.