Detall de Procediment

TECE - Aportació documental telemàtica per a completar un expedient ja iniciat del tràmit de sol·licitud d'ajudes a les actuacions de rehabilitació en l'àmbit de barri en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència 2021-2026. Convocatòria 2022.

Codi SIA:: 2870929
Codi GVA:: 22526
Organisme: Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
Termini de sol·licitud: OBERT des de 19-07-2022
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

El tràmit té per objecte la presentació telemàtica de documents per a completar i/o esmenar un expedient iniciat a través de la sol·licitud de les ajudes a les actuacions de rehabilitació en l'àmbit de barri del Pla de recuperació, transformació i resiliència 2021-2026. Convocatòria 2022.

Requisits

Requisits

Tindre un expedient ja iniciat per a la sol·licitud de les ajudes a les actuacions de rehabilitació en l'àmbit de barri del Pla de recuperació, transformació i resiliència 2021-2026. Convocatòria 2022

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

L'aportació documental o esmena, si és el cas, la realitzarà la persona o l'entitat que va sol·licitar l'ajuda.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • RESOLUCIÓ de 8 d'abril de 2022, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa d'ajuda a les actuacions de rehabilitació en l'àmbit de barri del Pla de recuperació, transformació i resiliència 2021-2026, i es procedeix a la convocatòria per a l'any 2022. (Núm. 9320, de 19.04.2022)

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

El termini per a completar la documentació requerida en la sol·licitud de les ajudes a les actuacions de rehabilitació en l'àmbit de barri del Pla de recuperació, transformació i resiliència 2021-2026 serà el mateix que per a la sol·licitud de les ajudes. S'iniciarà el dia 9 de maig de 2022 i finalitzarà el dia 20 de juny de 2022, inclusivament. El termini per a esmenar la documentació requerida una vegada presentada la sol·licitud serà de deu dies hàbils a comptar de la data de publicació de la llista provisional d'admesos, en què s'han d'indicar les sol·licituds que estan incompletes o pendents d'esmena, per a la qual cosa cal assenyalar la documentació que falta per aportar o esmenar. En el cas d'haver finalitzat el termini d'esmena d'objeccions de l'expedient d'ajudes, si s'aporta documentació per a completar-lo o esmenar-lo, no es tindrà en compte.

Presentació

Presentació

Procés de tramitació

Procés de tramitació

1. Per a iniciar el tràmit telemàtic, heu de clicar en l'enllaç "Tramitar amb certificat electrònic" o en la icona "Tramitar amb certificat" (al principi de la pàgina), per a la qual cosa heu d'utilitzar el certificat de representant de l'ajuntament o entitat, reconegut i emés per l'ACCV. 2. Omplir el formulari. 3. A continuació, adjunteu els documents electrònics que considereu oportuns per a incloure'ls en l'expedient d'ajudes corresponent. 4. Registreu i envieu. 5. Finalment, registreu-ho d'entrada a través del registre telemàtic. La documentació s'incorporarà a l'expedient i només es tindrà en compte sempre que s'haja presentat dins del termini.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Subdirecció General d'Habitatge i Regeneració Urbana.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Direcció General d'Habitatge i Regeneració Urbana.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa