PROPER: Procediment per a tramitar les altes, modificacions i baixes de les domiciliacions bancàries (domiciliació bancària). Tràmit automatitzat.

Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública

Codi SIA: 2892987
|
Codi GVA: 22648
Descarregar informació
Termini obert

Des de 01-07-2022

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

1. Actuacions o tràmits d'alta, modificació i baixa de les dades personals identificatives i bancàries de les persones físiques i jurídiques que puguen relacionar-se econòmicament amb l'Administració de la Generalitat i els organismes autònoms la comptabilitat dels quals estiga integrada en el...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert
01-07-2022
Observacions

·CONCEPTES La sol·licitud d'alta pot ser de dos tipus: alta de nou/a perceptor/a o alta de nova domiciliació bancària. - A través de les altes de nou/a perceptor/a se sol·licita la seua incorporació a la Base de dades Corporativa. - A través de les altes de nova domiciliació bancària se...

Saber més

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Persones físiques o persones jurídiques o entitats sense personalitat jurídica, públiques o privades, no obligats a seguir l'actuació o tràmit automatitzat previst en l'Ordre 2/2022, de la Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública, a conseqüència d'operacions pressupostàries o no...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
Aquesta actuació o tràmit serà accessible a través de la seu electrònica de la Generalitat, https://sede.gva.es A aquest efecte, els interessats s'han d'identificar mitjançant qualsevol dels mitjans admesos en aquesta seu electrònica, omplir i presentar el formulari normalitzat existent en...
Saber més
Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Des de 01-07-2022

Durant tot l'any.

Documentació
No s'ha d'adjuntar cap documentació addicional.
Forma de presentació
Telemàtica
Es tramita a través de la Seu Electrònica de la Generalitat Valenciana, que és l'adreça electrònica d'Internet disponible per als ciutadans, a manera d'oficina electrònica, que per a l'Administració de la Comunitat Valenciana és: https://sede.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=22648, Es...
Saber més

Resolució