Aportació de documentació de JUSTIFICACIÓ a un expedient obert d'ajudes o subvencions de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. (* IMPORTANT: de moment NOMÉS disponible PER A ajudes INPYME)

Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Codi SIA: 2892826
|
Codi GVA: 22676
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Aquest tràmit permet l'aportació per via telemàtica de dades i documents de JUSTIFICACIÓ a un expedient d'ajudes o subvencions obert en la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

 

* IMPORTANT: de moment aquest tràmit NOMÉS pot utilitzar-se PER A la justificació d'ajudes INPYME

 

 

L'aportació es pot realitzar:

 

- Per iniciativa de la persona interessada per determinar-ho així la normativa aplicable a l'expedient d'ajudes o subvencions de què es tracte (bases reguladores, convocatòria, resolució de concessió, etc.).

 

- Com a conseqüència d'un requeriment (d'esmena o d'un altre tipus ) de documentació justificativa de l'esmentada Conselleria.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

* IMPORTANT: de moment aquest tràmit NOMÉS pot utilitzar-se PER A la justificació d'ajudes INPYME (vegeu informació sobre elles en l'apartat "Enllaços"). Per a consultes sobre aquestes ajudes enviar correu a: dgie_convocatorias@gva.es

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Administració
Persones interessades

Les persones beneficiàries, o els/les seus/seues representants, d'ajudes o subvencions amb expedient/s obert/s (i no arxivat/s) en la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

 

* IMPORTANT: de moment aquest tràmit NOMÉS pot utilitzar-se PER A la justificació d'ajudes INPYME

Com es tramita

Òrgans de tramitació
Els competents en l'expedient al qual aporta la documentació.

Sol·licitud

Termini
Termini obert

* IMPORTANT: de moment aquest tràmit NOMÉS pot utilitzar-se PER A la justificació d'ajudes INPYME

 

 

A) Si la normativa aplicable a l'expedient d'ajudes o subvencions de què es tracte fixa un termini de presentació per a la justificació de l'ajuda concedida, la documentació haurà d'aportar-se en el dit termini.

 

B) Si s'ha rebut un requeriment (d'esmena o d'un altre tipus), la documentació justificativa haurà d'aportar-se en el termini que la Conselleria haja establit en el requeriment.

 

C) En qualsevol altre cas, l'aportació es podrà realitzar en qualsevol moment del procediment anterior a la resolució de l'expedient, mentres no se li haja requerit i l'expedient no estiga arxivat.

Documentació
1. DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA A APORTAR: a) Si és per iniciativa de la persona interessada per determinar-ho així la normativa aplicable a l'expedient d'ajudes o subvencions de què es tracte (bases reguladores, convocatòria, resolució de concessió, etc.), ha de presentar-se la documentació...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
1. La PRESENTACIÓ de documentació en la fase de JUSTIFICACIÓ a un expedient obert d'ajudes o subvencions de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball NOMÉS pot realitzar-se MITJANÇANT EL TRÀMIT TELEMÀTIC l'enllaç directe al qual acaba d'indicar-se. 2. Per a eixa...
Saber més

Resolució

Òrgans resolució
El competent en l'expedient al qual aporta la documentació.