Detall de Procediment

Aportació de documentació dels operadors adherits al programa d'emissió de "bons digitals"

Codi SIA: 2893781
Codi GUC: 22736
Organisme: Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Termini de sol·licitud: OBERT
(06-07-2022
31-12-2023)
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què li serveix?

Aportació de documentació dels operadors adherits al programa d'emissió de "bons digitals" dins del marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d'Espanya finançat per la Unió Europea-Next Generation EU, destinats a finançar la contractació de nous serveis de connexió a banda ampla o l'increment de la velocitat dels ja contractats des d'una ubicació fixa amb una velocitat mínima de 30 Mbit per segon en sentit descendent en condicions d'hora punta destinats a persones o unitats familiars identificades com a vulnerables. L'aportació es pot realitzar: - A conseqüència d'un requeriment. - Per iniciativa de l'interessat (voluntàriament o per determinar-lo així la normativa aplicable a l'expedient d'adhesió).

Requisits

Es farà ús d'aquest tràmit telemàtic sempre que es trobe en un d'aquests dos supòsits: a) Haver rebut un REQUERIMENT (d'esmena o un altre tipus), respecte a l'expedient obert d'adhesió al programa de Bono Digital. b) Aportar qualsevol documentació que l'interessat considere, vinculat amb l'el expedient obert d'adhesió, com: documentació de seguiment, justificació de subvenció, renúncia, desentimiento, etc, sense que haja sigut requerida per a això.

Qui pot sol·licitar-ho?

Operadors que han tramitat la sol·licitud d'adhesió al programa de "Bono Digital" i tenen expedient obert.

Termini

- Si s'ha rebut un requeriment (d'esmena o d'un altre tipus), la documentació haurà d'aportar-se en el termini que s'haja establit en aquest requeriment, o per defecte en el termini de 10 dies des de la seua notificació. - En un altre cas, l'aportació es podrà realitzar en qualsevol moment del procediment dins dels terminis establits en l'ordre de bases i sempre anterior a la data màxima de justificació , mentre no se li haja requerit i l'expedient no estiga arxivat.

Documentació

1.si es tracta de requeriment administratiu, s'aportaran els documents que se sol·liciten en aquest. 2.En un altre cas, s'aportarà la documentació que considere pertinent relacionat amb l'expedient d'adhesió al programa de Bono Digital. Recorde que tots els documents que es presenten telemàticament hauran de ser enviats en format PDF i hauran d'incorporar les signatures digitals de les persones o entitats que els subscriguen.

Presentació

Procés de tramitació

1. D'acord amb el que es disposa en l'article 14.2 de Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la tramitació electrònica serà obligatòria en totes les fases del procediment. 2. Per a qualsevol dubte o consulta relacionada amb el tràmit, tenen a la seua disposició el telèfon 961839100 o bé l'email operadores@istecdigital.es

òrgans de tramitació

Direcció General per a la Lluita contra la Bretxa Digital

Òrgans resolució

Direcció General per a la Lluita contra la Bretxa Digital

Esgota via administrativa