Aportació documental a la sol·licitud d'Ajudes per a la transformació de flotes, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Activitat 5: Adquisició de semiremolcs per a ús en autopistes ferroviàries.

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Codi SIA: 2895838
|
Codi GVA: 22831
Descarregar informació
Termini obert

Des de 05-09-2022

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Aquest tràmit permet l'aportació de múltiples documents a un expedient de sol·licitud d'ajudes per a la transformació de flotes, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Activitat 5: Adquisició de semiremolcs per a ús en autopistes ferroviàries.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
05-09-2022
Normativa

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Persones físiques o jurídiques que siguen titulars d'alguna de les següents autoritzacions en vigor a la data de sol·licitud

de les ajudes:

a) Una autorització de transport públic de mercaderies habilitant per a fer transport amb vehicles o conjunts de

vehicles de més de 3,5 tn. de massa màxima, identificada amb la clau MDPE.

b) Una autorització de transport públic discrecional de viatgers amb autobús, identificada amb la clau VDE.

c) Una autorització de transport privat complementari de mercaderies habilitant per a fer transport amb vehicles

o conjunts de vehicles de més de 3,5 tn. de massa màxima, identificada amb la clau MPCE.

d) Una autorització de transport privat complementari de viatgers amb autobús amb la clau VPCE.

e) Una autorització autonòmica de transport públic de mercaderies amb clau MDLE, sempre que tinguen adscrits

a aquesta autorització vehicles de més de 3,5 tn de massa màxima a data d'aprovació del Reial decret 983/2021,

de 16 de novembre

f) Persones jurídiques privades que a la data de sol·licitud de l'ajuda presten el servei públic de transport urbà amb autobús

, i estigueren exemptes de l'obtenció d'alguna de les autoritzacions incloses en l'apartat 1 de l'article 3

de l'Ordre 2/2022, de 28 de març,de la Conselleria de Política territorial, Obres Públiques i Mobilitat

Requisits

Haver rebut una notificació electrònica assignant un codi d'expedient a la seua sol·licitud, haver rebut un requeriment d'esmena sobre l'expedient telemàtic de la sol·licitud o haver rebut una notificació electrònica de resolució de concessió de la subvenció.

 

En la documentació aportada haurà de constar tota la informació necessària que permeta una correcta identificació de l'expedient telemàtic al qual fa referència.

Com es tramita

Procés de tramitació

S'ha d'accedir a l'administració en línia, lloc en el qual el ciutadà s'identificarà amb un certificat de signatura digital

acceptat per la Generalitat, adjuntarà els documents electrònics aportats pel sol·licitant o requerits i finalment el registrarà d'entrada a través del registre telemàtic.

La documentació s'incorporarà a l'expedient obert, i serà analitzada pel personal de la conselleria competent en

aqueixa matèria, qui procedirà en conseqüència

Sol·licitud

Termini
Des de 05-09-2022

En cas d'aportació documental voluntària, no s'estableix termini, en cas d'haver rebut requeriment d'esmena o notificació de resolució de concessió de la subvenció, el termini serà el que s'assenyala en el requeriment o la notificació.

Documentació
- Formulari telemàtic de petició. - Els documents electrònics aportats pel sol·licitant, requerits a la seua sol·licitud d'esmena o en la resolució de la concessió per a la justificació de l'activitat
Forma de presentació