Tràmit de Reclamació i Recurs relatius al procediment selectiu per a l'accés al cos de catedràtics d'Ensenyament Secundari i Escoles Oficials d'Idiomes [Ordre 44/2022]

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Codi SIA: 2908782
|
Codi GVA: 22930
Descarregar informació
Temini tancat

Des de 19-06-2023

Fins 30-06-2023

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Presentar les següents reclamacions i recursos relatius al procediment selectiu per a l'accés al cos de catedràtics d'Ensenyament Secundari i Escoles Oficials d'Idiomes [Ordre 44/2022]

- Reclamació a les llistes provisionals de persones admeses i excloses

- Reclamacions a les llistes provisionals de persones admeses en les proves extraordinàries d'idiomes

- Recurs de reposició a les llistes definitives de persones admeses i excloses davant la direcció general de Personal Docent

- Reclamació a les llistes de puntuacions provisionals

- Recurs d'alçada contra les llistes de puntuacions definitives davant la direcció general de Personal Docent

- Recurs d'alçada contra les llistes de persones aspirants seleccionades davant la direcció general de Personal Docent

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
19-06-2023 al 30-06-2023
Normativa
 • ORDRE 44/2022, de 25 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca unl procediment selectiu d'accés als cossos de catedràtics i catedràtiques d'Ensenyament Secundari i catedràtics i catedràtiques d'escoles oficials d'idiomes.
 • CORRECCIÓ d'errades de l'Ordre 44/2022, de 25 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment selectiu d'accés als cossos de catedràtics i catedràtiques d'Ensenyament Secundari i catedràtics i catedràtiques d'escoles oficials d'idiomes.

A qui va dirigit

Ciutadania

Com es tramita

Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació dependrà del tipus de reclamació o recurs a presentar:

 

- Reclamació a les llistes provisionals de persones admeses i excloses. Del 6 d'octubre de 2022 al 20 d'octubre de 2022.

- Reclamacions a les llistes provisionals de persones admeses en les proves extraordinàries d'idiomes. Del 6 d'octubre de 2022 al 20 d'octubre de 2022.

- Recurs de reposició a les llistes definitives de persones admeses i excloses davant la direcció general de Personal Docent. Del 20 de gener de 2023 al 20 de febrer de 2023.

- Reclamació a les llistes de puntuacions provisionals. Del 19 de juny de 2023 al 30 de juny de 2023.

- Recurs d'alçada contra les llistes de puntuacions definitives davant la direcció general de Personal Docent

- Recurs d'alçada contra les llistes de persones aspirants seleccionades davant la direcció general de Personal Docent

Documentació
Si la RECLAMACIÓ està relacionada amb persones en situacions de violència de gènere, de reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere o de diversitat funcional i és necessari entregar documentació que acredite aquestes situacions, aquesta s'haurà d'entregar en un tràmit...
Saber més

Resolució

Òrgans resolució