Detall de Procediment

Tràmit de Reclamació i Recurs relatius al procediment selectiu per a l'accés al cos de catedràtics d'Ensenyament Secundari i Escoles Oficials d'Idiomes [Ordre 44/2022]

Codi SIA: 2908782
Codi GUC: 22930
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: TANCAT
(19-06-2023
30-06-2023)
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què li serveix?

Presentar les següents reclamacions i recursos relatius al procediment selectiu per a l'accés al cos de catedràtics d'Ensenyament Secundari i Escoles Oficials d'Idiomes [Ordre 44/2022] - Reclamació a les llistes provisionals de persones admeses i excloses - Reclamacions a les llistes provisionals de persones admeses en les proves extraordinàries d'idiomes - Recurs de reposició a les llistes definitives de persones admeses i excloses davant la direcció general de Personal Docent - Reclamació a les llistes de puntuacions provisionals - Recurs d'alçada contra les llistes de puntuacions definitives davant la direcció general de Personal Docent - Recurs d'alçada contra les llistes de persones aspirants seleccionades davant la direcció general de Personal Docent

Normativa del procediment

  • ORDRE 44/2022, de 25 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca unl procediment selectiu d'accés als cossos de catedràtics i catedràtiques d'Ensenyament Secundari i catedràtics i catedràtiques d'escoles oficials d'idiomes.
  • CORRECCIÓ d'errades de l'Ordre 44/2022, de 25 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment selectiu d'accés als cossos de catedràtics i catedràtiques d'Ensenyament Secundari i catedràtics i catedràtiques d'escoles oficials d'idiomes.

Termini

El termini de presentació dependrà del tipus de reclamació o recurs a presentar: - Reclamació a les llistes provisionals de persones admeses i excloses. Del 6 d'octubre de 2022 al 20 d'octubre de 2022. - Reclamacions a les llistes provisionals de persones admeses en les proves extraordinàries d'idiomes. Del 6 d'octubre de 2022 al 20 d'octubre de 2022. - Recurs de reposició a les llistes definitives de persones admeses i excloses davant la direcció general de Personal Docent. Del 20 de gener de 2023 al 20 de febrer de 2023. - Reclamació a les llistes de puntuacions provisionals. Del 19 de juny de 2023 al 30 de juny de 2023. - Recurs d'alçada contra les llistes de puntuacions definitives davant la direcció general de Personal Docent - Recurs d'alçada contra les llistes de persones aspirants seleccionades davant la direcció general de Personal Docent

Documentació

Si la RECLAMACIÓ està relacionada amb persones en situacions de violència de gènere, de reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere o de diversitat funcional i és necessari entregar documentació que acredite aquestes situacions, aquesta s'haurà d'entregar en un tràmit addicional per a la presentació de documentació sensible (https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=22826&version=amp). Per tant, en aquestes situacions s'han d'omplir i registrar dos tràmits telemàtics: el tràmit de reclamació i el tràmit de presentació de documentació sensible. En cas de tramitar un RECURS, el tràmit addicional per a la presentació de documentació sensible no s'haurà d'omplir siga quina siga la situació de la persona. Tota la documentació que s'adjunte al RECURS s'ha d'entregar en el tràmit de presentació d'aquest.

Presentació

Telemàtica

On consultar dubtes sobre el tràmit

òrgans de tramitació

Òrgans resolució

Esgota via administrativa