Detall de Procediment

TECE Aportació rebuts justificatius per a ajudes al lloguer. Convocatòria 2022

Codi SIA:: 2927710
Codi GVA:: 22946
Organisme: Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
Termini de sol·licitud: TANCAT
(01-01-2024
31-01-2024)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

El tràmit té per objecte la presentació telemàtica de justificants del pagament mensual del lloguer i cessió d'ús d'habitatges i habitacions per part de les persones que hagen sol·licitat l'ajuda al lloguer 2022.

Requisits

Requisits

Tindre un expedient ja iniciat dels programes d'ajudes al lloguer de la direcció general competent en matèria d'emergència residencial i funció social de l'habitatge, encara que no s'haja resolt, encara.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

La persona sol·licitant de les ajudes al lloguer.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Per a l'abonament de l'ajuda de les persones beneficiàries, segons l'Ordre 4/2022, de 21 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores d'ajudes del Programa d'Ajudes al Lloguer d'Habitatges, hauran d'aportar la sol·licitud d'abonament de l'ajuda i la documentació justificativa: - Segon termini: octubre de 2023, justificants bancaris o rebuts acreditatius del pagament del lloguer o del preu de cessió de l'habitatge o habitació corresponents a l'exercici 2023 abonats fins a aquest moment que no s'hagueren presentat durant el termini anterior. - Tercer termini: durant el mes de gener de 2024, justificants bancaris o rebuts que hagueren sigut abonats finalitzat el termini anterior.

Presentació

Presentació

Presencial

Per a més diligència en la gestió administrativa, és preferible presentar la documentació telemàticament. Si disposeu d'un sistema de signatura digital, podreu gestionar-ho mitjançant aquest tràmit. Si no disposeu de signatura digital, els documents es podran presentar també per registre d'entrada en els registres de les direccions territorials d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica i en els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (oficines PROP, ajuntaments, etc., per registre d'entrada dirigits a la direcció territorial de la província corresponent).

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Serveis territorials d'habitatge i rehabilitació d'Alacant, València i Castelló.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Direcció General d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge i Observatori de l'Hàbitat i Segregació Urbana.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa