Detall de Procediment

Acreditació dels requisits generals i específics de titulació: Esmena i reclamació als llistats provisionals.

Codi SIA: 2927913
Codi GUC: 22954
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: TANCAT
(21-11-2022
25-11-2022)
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Relació de persones que, s'han presentar al procediment selectiu convocat per l'Ordre 45/2021 no van superar la primera prova (A+B) de la fase oposició i no formen part de la borsa de l'especialitat per la qual es van presentar a aquest procediment, han d'acreditar els requisits generals i específics de titulació, per a la seua incorporació a la borsa de cos de mestres.

Observacions

Resolució del 26 de novembre de 2010, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual s'acorda la publicació de l'acord subscrit per la Conselleria d'Educació i les organitzacions sindicals pel qual s'estableix el sistema de provisió de llocs de treball en règim d'interinitat. Ordre 45/2021 de 28 de desembre de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment selectiu per a ingrés en el cos de mestres i procediment per a l'adquisició de noves especialitats per personal funcionari del mateix cos. Resolució de 25 d'octubre de 2022 de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoca el procediment per a l'acreditació dels requisits generals i específics de titulació de les persones participants en el procediment selectiu d'ingrés en el cos de mestres convocat per l'Ordre 45/2021, de 28 de desembre, que no van superar la primera prova (A+B) de la fase d'oposició i que no formen part de la borsa de l'especialitat per la qual es van presentar al procediment selectiu, per a la seua incorporació a la borsa del cos de mestres.

Requisits

Haver participat en el procediment selectiu d'ingrés en el cos de mestres, convocat per l'ordre 45/2021 de 28 de desembre sense haver superat la primera prova de la fase oposició i no formar part de la borsa de l'especialitat per la qual es van presentar al procediment selectiu.

Qui pot sol·licitar-ho?

Totes les persones que no van superar la primera prova de la fase oposició i que no formen part de la borsa de l'especialitat per la qual es van presentar al procediment selectiu i que figuren en l'annex II de la Resolució de 25 d'octubre de 2022 de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoca el procediment per a l'acreditació dels requisits generals i específics de titulació de les persones participants en el procediment selectiu d'ingrés en el cos de mestres convocat per l'Ordre 45/2021, de 28 de desembre, que no van superar la primera prova (A+B) de la fase d'oposició i que no formen part de la borsa de l'especialitat per la qual es van presentar al procediment selectiu, per a la seua incorporació a la borsa del cos de mestres.

Termini

Des de les 00.00 hores del dia 21 de novembre de 2022 fins a les 23.59 hores del dia 25 de novembre de 2022.

Presentació

Telemàtica
A través de l'enllaç que estarà disponible en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana (https://sede.gva.es) i en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport (https://ceice.gva.es/es/web/rrhh-educacion/acreditacio-de-requisits-de-titulacio)

On consultar dubtes sobre el tràmit

òrgans de tramitació

Òrgans resolució

Esgota via administrativa