Detall de Procediments

Tràmit de presentació d'aportacions als projectes normatius iniciats per la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Tràmit de presentació d'aportacions als projectes normatius iniciats per la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme

  Objecte del tràmit

  Fer particip la ciutadania en el procediment d'elaboració de normes d'acord amb l'article 133 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Qualsevol persona física o jurídica que considere que el projecte normatiu afecta l'esfera dels seus drets i interessos legítims.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a la presentació d'aportacions és el que s'indica en l'anunci corresponent en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Es pot tramitar electrònicament, amb certificat digital, DNI electrònic o amb el sistema Clau:
  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_APD&version=1&idioma=va&login=c&idProcGuc=23086&idCatGuc=PR

  O bé presencialment:

  Als registres dels òrgans administratius on es dirigisquen o davant qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les Comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni, així com a les representacions diplomàtiques o a les oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

  - I, preferentment, a:

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT - ALACANT
  C/ CARRATALÀ, 47Ver pla
  03007 Alacant/Alacant
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 14Ver pla
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT - CASTELLÓ
  AV. DE MAR, 23Ver pla
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 964333941

  REGISTRE GENERAL D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
  Avinguda AV. CAMPANAR, 32 32
  46015 València (València/València)

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_APD&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=23086

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  S'ha de presentar el model de sol·licitud normalitzat acompanyat de la documentació que es considere oportuna.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho? Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_APD&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=23086

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Llista de normativa

  Pàgina de normativa en tramitació

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.