Tràmit per a presentar documentació sensible relacionada amb circumstàncies de violència de gènere, diversitat funcional o reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere a la sol·licitud d'inscripció en el procediment de constitució de borses extraordinàries per atendre substitucions i vacants en centres docents públics depenent de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Codi SIA: 2971495
|
Codi GVA: 23191
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Aportació de documentació sensible relacionada amb circumstàncies de violència de gènere, diversitat funcional o reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere, relacionada amb el procediment de constitució de borses extraordinàries per atendre substitucions i vacants en centres...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Observacions

Aquest tràmit és addicional al tràmit d'inscripció. Les persones aspirants que s' acullin a les situacions que es detallen a continuació hauran d' aportar la documentació justificativa de l' esmentada situació tal com es detalla a continuació: - Les persones participants que desitgin ser...

Saber més
Normativa
 • Llei 8/2017, de 7 d'abril, de la Generalitat, integral del reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere a la Comunitat Valenciana.
 • Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere.
 • Llei 7/2012, de 23 de desembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
 • Resolució de 26 de novembre de 2010, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual s'acorda la publicació de l'acord...
 • Resolució de 18 de juny de 2012, de la Subdirecció General de Personal Docent, sobre provisió de llocs de treball en règim d'interinitat en els...
 • RESOLUCIÓ de 7 de febrer de 2023 de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoca la constitució de borses de treball...

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

El present tràmit haurà de ser emplenat per les persones participants del procediment de constitució de borses extraordinàries per atendre substitucions i vacants en centres docents públics depenent de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, que es troben en alguna de les següents...

Saber més
Requisits

Complir algunes de les condicions següents: + persona víctima d'actes de violència de gènere + persona que desitge ser tractada durant el procés selectiu amb la identitat que figura en la seua targeta de reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere

Com es tramita

Procés de tramitació
A petició de la inscripció general
Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de documentació sensible per a completar el tràmit d'inscripció en el procediment de constitució de borses extraordinàries, serà de 10 dies hàbils contats a partir del dia següent al de la publicació de la resolució resolució de 7 de febrer de 2023. Pels problemes...

Saber més
Documentació
Documentació a presentar: - Declarants víctimes d'actes de violència de gènere hauran d'aportar algun dels mitjans de prova previstos en l'article 9.1 o 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de desembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. ...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
A través de l'enllaç corresponent amb certificat electrònic.

  Resolució

  Òrgans resolució