Aportació documental telemàtica per a completar un expedient ja iniciat de sol·licitud d'ajudes per al PLA RECUPEREM LLARS convocatòria 2023.

Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

Codi SIA: 2983090
|
Codi GVA: 23289
Descarregar informació
Termini obert

Des de 22-02-2023

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Aquest tràmit permet l'aportació de documents a un expedient obert de sol·licitud d'ajudes per a la rehabilitació d'habitatges o edificis d'habitatges d'entitats locals de la Comunitat Valenciana per a destinar-los a habitatge de lloguer amb finalitats socials. PLA RECUPEREM LLARS. Convocatòria 2023.

 

L'aportació documental pot ser per iniciativa de la persona interessada o a conseqüència de requeriment d'esmena d'objeccions a petició de l'administració.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
22-02-2023
Observacions

Per a presentar la sol·licitud serà imprescindible que dispose d'un dels següents mecanismes d'autenticació electrònica per a poder verificar la seua identitat:

 

a) Cl@ve permanent: Sistema d'autenticació dissenyat per a persones que necessiten accedir sovint als serveis electrònics de l'Administració. Es basa en l'ús d'un codi d'usuari, el seu DNI o NIE, i d'una contrasenya que s'estableix en el procés d'activació i que només ha de ser coneguda pel ciutadà. Per als serveis d'administració electrònica que requerisquen un nivell de seguretat elevat, el sistema reforça l'autenticació amb la sol·licitud d'introducció d'un codi numèric d'un sol ús (OTP).

 

Podrà sol·licitar-ho en alguna de les diferents oficines de Registre CL@VE habilitades per a això, que trobarà en la URL:

https://administracion.gob.es/pag_Home/va/atencionCiudadana/encuentraTuOficina/OficinasRegistro_CLAVE.html

 

b) Certificat electrònic (incloent el DNI-e) emés pels prestadors de serveis autoritzats pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.

Normativa
 • ORDRE 2/2023, de 15 de febrer, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions per a la rehabilitació d'habitatges o edificis d'habitatges d'entitats locals per a destinar-los a...

A qui va dirigit

Administració
Persones interessades

Les administracions locals i altres entitats del sector públic d'àmbit local que tinguen expedient obert de sol·licitud d'ajudes PLA RECUPEREM LLARS convocatòria 2023.

Com es tramita

Procés de tramitació

Les sol·licituds es presentaran telemàticament per mitjà de la persona representant de l'entitat local, mitjançant imprés normalitzat, degudament emplenat, mentre l'expedient no estiga arxivat o, si escau, dins del termini que l'administració establisca.

 

La tramitació del procediment serà telemàtica mitjançant formulari emplenat electrònicament que estarà disponible en aquesta mateixa pàgina a "Tramitar amb certificat" on haurà d'adjuntar la documentació requerida o que es considere oportuna. Per a això, haurà de disposar de certificat digital, Cl@ve permanent o qualsevol altre certificat reconegut i expedit per la Generalitat o per qualsevol altre prestador de serveis de certificació amb el qual la Generalitat haja signat l'oportú conveni.

Òrgans de tramitació
Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica

Sol·licitud

Termini
Des de 22-02-2023

L'aportació de documents haurà d'efectuar-se en el termini indicat en el requeriment d'aportació documental efectuat per l'administració o, en el seu cas, es podrà realitzar en qualsevol moment del procediment anterior a la seua resolució, mentre no es trobe l'expedient arxivat.

Documentació
La documentació que es considere oportuna adjuntar a l'expedient a què es fa referència (per iniciativa de l'entitat local o a conseqüència de requeriment d'esmena d'objeccions a petició de l'administració).
Forma de presentació
Telemàtica
1. Per a iniciar el tràmit telemàtic haurà de punxar en la icona superior "Tramitar amb certificat" d'aquesta mateixa pàgina, on la persona que aporta la documentació s'identificarà amb un certificat de signatura digital acceptat per la Generalitat. Haurà de disposar de certificat electrònic...
Saber més

Resolució

Òrgans resolució
Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica