• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Proposta organitzativa de cursos de coneixements de valencià per al personal de l'Administració de la Generalitat en centres de treball.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Proposta organitzativa de cursos de coneixements de valencià per al personal de l'Administració de la Generalitat en centres de treball.

  Objecte del tràmit

  1. Es convoquen els cursos presencials de formació lingüística i tècnica inclosos en el Pla d'acompanyament lingüístic per al personal de l'Administració de la Generalitat corresponents a la campaña 2019-2020.

  2. S'ofereixen cursos presencials en centres de treball, organitzats en les diverses conselleries i organismes dependents de la Generalitat. Aquesta modalitat d'ensenyament complementa l'oferta de cursos que convoca l'Institut Valencià d'Administració Pública, en la qual s'aposta per l'aprenentatge en línia, amb l'objectiu no solament d'optimitzar els recursos disponibles, sinó també d'incrementar la qualitat en el procés de formació i de l'aprenentatge del valencià, alhora que permet, a més, que els funcionaris que la segueixen es beneficien de la flexibilitat horària d'aquest tipus d'aprenentatge.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  La persona responsable de cada conselleria o organisme dependent de la Generalitat.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a la presentació de les propostes organitzatives és de quinze dies a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana n. 8650, de 07/10/2019, i posteriorment s'haurà de trametre la proposta organitzativa, segons el model disponible en l'annex I d'aquesta resolució i en la pàgina web:
  http://www.ceice.gva.es/va/web/dgplgm/empleats-publics al Servei d'Acreditació i Assessorament de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme per tràmit telemàtic o per qualsevol dels procediments que arreplega la llei de procediment administratiu.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Presencial
  La sol·licitud s'ha de presentar en el Registre de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport; en les direccions territorials d'Educació o en qualsevol dels llocs que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2479

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Formulari "Proposta organitzativa dels cursos en centres de treball".

  Impresos associats

  CURSOS EN CENTRES DE TREBALL PROPOSTA ORGANITZATIVA

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.