• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Instal·lacions de protecció contra incendis en establiments industrials. Comunicació d'incendis. Indústria.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Instal·lacions de protecció contra incendis en establiments industrials. Comunicació d'incendis. Indústria.

  Objecte del tràmit

  - Tramitar les altes o ampliacions d'instal·lacions de protecció contra incendis, amb projecte o sense.
  - Comunicació d'incendis en establiments industrials.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  La persona titular de l'empresa o el seu representant legal.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  En cas d'incendi, este haurà de comunicar-se en el termini màxim de 15 dies.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  L'opció presencial és vàlida únicament en cas de persones FÍSIQUES.

  - En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'administració local si, en este últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data a l'imprés de sol·licitud i a la còpia.

  - I, preferentment, en:

  L'ATENCIÓ PRESENCIAL i REGISTRE DE DOCUMENTACIÓ en EL SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA I ENERGIA DE VALÈNCIA, serà ÚNICAMENT mitjançant CITA PRÈVIA, que es podrà sol·licitar a través del telèfon d'informació de la Generalitat 012 o (963866000) o a través d'Internet : http://www.indi.gva.es/es/cita-previa
  La INFORMACIÓ SOBRE EXPEDIENTS EN TRÀMIT s'oferirà ÚNICAMENT mitjançant CITA amb el personal TÈCNIC i/o ADMINISTRATIU del SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA I ENERGIA DE VALÈNCIA, que es podrà sol·licitar a través dels següents telèfons: 963426161 - 963426175.

  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA I ENERGIA - CASTELLÓ
  C/ CAVALLERS, 8Ver plano
  12001 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA I ENERGIA - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA I ENERGIA - ALACANT
  C/ CHURRUCA, 29Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_Z_INDUSTRIA&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2674

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  A) En cas d'ALTA O AMPLIACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ
  :

  - Sol·licitud en matèria de seguretat contra incendis en establiments industrials (SOLPROIN).
  - Certificat de direcció i terminació d'obra de la instal·lació de seguretat contra incendis en establiments industrials (CERSEGIT).
  - Certificat/s de l'empresa instal·ladora (emés per un tècnic titulat d'esta) de seguretat contra incendis en establiments industrials (CERSEGIN), només quan procedisca.
  - Projecte, o bé memòria tècnica (MEMSEGIN), segons procedisca.(*Vegeu Nota)
  - Declaració responsable dels tècnics competents projectista i director de l'execució d'obres (DECRESTE).


  *NOTA SOBRE LA PRESENTACIÓ DE PROJECTE O MEMÒRIA
  Es podrà substituir el projecte per una memòria tècnica firmada per un tècnic titulat competent, en els casos següents:
  - Establiments industrials de risc intrínsec baix i superfície útil inferior a 250 m².
  - Activitats industrials, tallers artesanals i semblants amb càrrega de foc igual o inferior a 10 Mcal/m² (42Mj/m²) i superfície útil igual o inferior a 60 m².
  - Reformes que, segons allò que s'ha arreplegat en la disposició transitòria única del Reial Decret 2267/2004, no requerixen l'aplicació del Reglament.  B) En cas de COMUNICACIÓ D'INCENDIS
  :

  - Imprés de comunicació COMINCEN.

  Impresos associats

  [SOLPROIN] SEGURETAT CONTRA INCENDIS EN ESTABLIMENTS INDUSTRIALS

  [CERSEGIT] CERTIFICAT DE DIRECCIÓ Y TERMINACIÓ D'OBRA DE LA INSTAL·LACIÓ DE SEGURETAT CONTRA INCENDIS EN ESTABLIMENTS INDUSTRIALS

  [CERSEGIN] CERTIFICACIÓ DE SEGURETAT CONTRA INCENDIS EN ESTABLIMENTS INDUSTRIALS (EMPRESA INSTAL·LADORA)

  [MEMSEGIN] MEMÒRIA TIPUS: SEGURETAT CONTRA INCENDIS EN ESTABLIMENTS INDUSTRIALS

  [DECRESTE] DECLARACIÓ RESPONSABLE DELS TÈCNICS COMPETENTS PROJECTISTA I DIRECTOR DE L'EXECUCIÓ D'OBRES

  [COMINCEN] COMUNICACIÓ D'INCENDIS EN ESTABLIMENTS INDUSTRIALS

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.