• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Accidents de treball i malalties professionals. Treball.

  Objecte del tràmit

  Comunicació a l'autoritat laboral dels accidents de treball i malalties professionals

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Empresa a entitat gestora: 5 dies hàbils des de la data de l´accident.

  Entitat gestora a autoritat laboral: deu dies hàbils des de la seua recepció.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen.

  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a qualsevol administració de les comunitats autònomes, a qualsevol administració de les Diputacions Provincials, Capítols i Consells Insulars, als Ajuntaments dels municipis als quals es referix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en este últim cas, s'ha subscrit el conveni corresponent.

  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


  I preferentment a:

  REGISTRE AUXILIAR DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL - VALÈNCIA
  AV. DE L'OEST, 36Ver plano
  46001 València
  Tel: 961271871
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL DE TREBALL, ECONOMIA SOCIAL I EMPRENEDORIA - CASTELLÓ
  AV. DEL MAR, 42Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 964399080
  REGISTRE AUXILIAR DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL - ALACANT
  C/ PINTOR LLORENÇ CASANOVA, 6Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 965900377

  Per internet

  A través del enllaç corresponent:

  http://delta.empleo.gob.es/Delta2Web/main/browser.html

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Model oficial de comunicat d'accident i malaltia professional.

  - Model oficial de la relació d'accidents sense baixa, a mes complit.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Registre de comunicats d´accidents i de malaltia professional.

  - Tramesa de comunicats al Gabinet de Seguretat i Higiene, i d´accidents greus i molt greus a la Inspecció Provincial de Treball per al seu informe, el qual es remet de nou a la Direcció Territorial.

  - Tramesa de comunicats mortals a l´Institut Nacional de Seguretat Social (INSS).

  - Registre de relacions d´accidents de treball sense baixa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  http://delta.empleo.gob.es/Delta2Web/main/browser.html

  Informació adicional

  Es realitza a través d'Internet, per mitjà del Sistema de Declaració Electrònica de Treballadors Accidentats (Delta), habilitat pel Ministeri de Treball i Assumptes Socials.

  Inici
 • Informació complementària

  Sancions

  Per no presentar o presentar amb retard el comunicat d'accident, art. 21 de l'Orde Ministerial de 13 d'octubre de 1967 (BOE de 4/11/67) en relació amb l'Orde Ministerial de 16 de maig de 1970 (BOE de 25/07/70).

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Orde de 16 de desembre de 1987 per la qual s'establixen nous models per a la notificació d'accidents de treball i es donen instruccions per al seu ompliment i tramitació (BOE núm. 311, de 29/12/1987).

  Llista de normativa

  Vegeu Orde de 16 de decembre de 1987

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.