• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Autorització de canvi d'ús en béns immobles declarats bé d'interés cultural.

  Objecte del tràmit

  Quan un bé declarat d'interés cultural vaja a ser destinat a un ús distint (conversió d'un palauet en discoteca o pub), haurà de ser autoritzat per la Conselleria de Turisme, Cultura i Esport.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Propietaris o titulars de drets reals sobre béns declarats d´interés cultural o béns inclosos en l´inventari.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l´any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - Als registres dels òrgans administratius on es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanya a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, així com a les representacions diplomàtiques o a les oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  - I, preferentment, a:

  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
  AV. CAMPANAR, 32Ver plano
  46015 València
  Tel: 961970062

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Fotografies externes de l'immoble i del seu enquadrament urbà i territorial
  - Descripció de l'ús actual i de l'ús proposat i projecte arquitectònic, si és el cas

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D´AUTORITZACIÓ DE CANVI DÚS DE BÉNS IMMOBLES DECLARATS BÉNS D'INTERÉS CULTURAL

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de la sol·licitud i documentació requerida.

  - Informe del Servici de Patrimoni Cultural.

  - Tràmit d'audiència a l'interessat.

  - Resolució de la Direcció General de Cultura.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

  Inici
 • Informació complementària

  Sancions

  Les previstes en l'art. 99 de la Llei 4/1998, d'11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià (DOGV núm. 3267, de 18/06/98).

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 4/1998, d'11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià (DOGV núm. 3267, de 18/6/98).
  - Llei 14/2003, de 10 d'abril, de Patrimoni de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 4479, d'11/4/03).
  - Llei 7/2004, de 19 d'octubre, de la Generalitat, de Modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOGV núm. 4867, de 21/10/04).

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.