Sol·licitud de beques de caràcter general per al curs acadèmic 2024-25, per a estudiants que cursen estudis postobligatoris (nivell universitari). Ministeri d'Educació

Administracion del Estado

Codi GVA: 16942
Descarregar informació
Temini tancat
  • Què necessites saber
  • Què és
  • A qui va dirigit
  • Tramitació
  • Sol·licitud
  • Ajuda
  • Preguntes freqüents
  • Enllaços d'interés
  • Compartir en xarxes socials

Què és

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Observacions

L'estat de tramitació del procediment podrà consultar-se en l'adreça electrònica https:// sede.educacion.gob.es, que recollirà la situació de tramitació de les sol·licituds en cada una de les universitats i administracions educatives. Així mateix, les persones interessades podran dirigir-se a la...

Saber més

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Ensenyaments universitaris del sistema universitari espanyol cursades en centres espanyols i amb validesa en tot el territori nacional. Estudis universitaris compresos en la convocatòria: - Curs d'accés a la universitat per a majors de 25 anys (impartit per universitats públiques) - Ensenyaments...

Saber més
Requisits

Has de complir tots els requisits per a tindre dret a rebre la beca, és a dir, els requisits generals, els econòmics i els acadèmics. Si has sigut víctima de violència de gènere, alguns requisits poden variar. REQUISITS GENERALS: - Ser espanyol/a o tindre la nacionalitat d'un estat membre de la...

Saber més

Sol·licitud

Termini

El termini per a sol·licitar la beca del curs 2024-2025 és del 19 de març de 2024 a les 09.00 h al 10 de maig de 2024 a les 15.00 h (hores peninsulars). Hauràs de sol·licitar-la dins d'este termini, encara que no sàpies el que estudiaràs, o fins i tot encara que no sàpies si estudiaràs o no.

Forma de presentació
Telemàtica
Tot el procés de sol·licitud de la beca es realitza a través de la seu electrònica del Ministeri d'Educació i Formació Professional. La sol·licitud s'haurà d'emplenar mitjançant el formulari accessible per via telemàtica a través de la seu electrònica del Ministeri en l'adreça:...
Saber més

On dirigir-se