Sol·licitud de revisió de les proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV)

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Codi SIA: 223640
|
Codi GVA: 16232
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Sol·licitar la revisió de la prova de nivell C1 convocada en el marc del procediment selectiu per a ingressar en el cos de mestres i el procediment per a l’adquisició de noves especialitats per personal funcionari del mateix cos. Este tràmit només implica l'enviament de la prova escanejada a la...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Observacions

Els tràmit de revisió de la prova del nivell C1 es presentarà exclusivament de manera telemàtica.

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Les persones que hagen obtingut la qualificació de NO APTE en la prova del nivell C1 del dia 11 de maig de 2024.

Com es tramita

Procés de tramitació
- La Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià enviarà per correu electrònic la prova corregida escanejada a la persona interessada com a revisió de la prova. Esta actuació posarà fi al procediment de revisió de la prova. - Per tant, este tràmit sols implica l'enviament a l'aspirant de la...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

- Termini per a presentar la sol·licitud de revisió de la prova de nivell C1: del 28 al 30 de maig de 2024, ambdós inclosos.

 

- Les sol·licituds de revisió presentades abans o després del termini establit es consideraran fora de termini per extemporànies.

Documentació
El formulari estarà disponible en el tràmit telemàtic habilitat a l'efecte polsant "Sol·licitud autenticada".
Forma de presentació
Telemàtica
Per a accedir de forma telemàtica el sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada de certificat reconegut per a ciutadans (persona física), podent utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat....
Saber més

  Resolució

  Efecte silenci / Esgota via administrativa
  Desestimatori
  / Sí