Autorització a l'Administració per a consultar, de manera telemàtica, dades necessàries per a la percepció de beques, ajudes i subvencions de la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Codi SIA: 223673
|
Codi GVA: 17662
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Autoritzar la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme perquè comprove directament, de manera telemàtica, les dades acreditatives d'estar al corrent en els pagaments amb l'Agència Tributària, estatal i autonòmica, i amb la Tresoreria de la Seguretat Social, així com les dades d'identitat i/o, si és el cas, de residència, de les persones (o els seus representants) interessades a obtindre beques, ajudes i subvencions d'esta Conselleria.

 

En cas de no subscriure esta autorització, la persona interessada està obligada a aportar els documents que acrediten eixes dades en els termes exigits per les normes reguladores del procediment de què es tracte.

Terminis
Sol·licitudTermini obert

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Les persones, físiques o jurídiques, interessades a ser beneficiàries de beques, ajudes i subvencions de la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme.

Com es tramita

Sol·licitud

Termini
Termini obert

En el termini establit per l'Administració en el procediment administratiu de què es tracte.

Forma de presentació
Telemàtica
1. De conformitat amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, l'autorització pot realitzar-se per mitjans electrònics MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l'enllaç directe del qual acaba d'indicar-se. 2. Per a presentar...
Saber més
Presencial

- Als registres dels òrgans administratius on es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanya a l'Administració General de l'Estat, a qualsevol administració de les comunitats autònomes o a alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'hi ha subscrit el conveni oportú, així com a les representacions diplomàtiques o a les oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

 

- També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en un sobre obert perquè es puguen estampar el segell i la data a l'imprés de sol·licitud i a la còpia.

 

- I, preferentment, a:

Saber més

On dirigir-se