Aportació de documentació a un expedient d'ajudes en matèria d'Educació, Cultura i Esport

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Codi SIA: 223788
|
Codi GVA: 18542
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Este tràmit permet l'aportació per via telemàtica de documents a un expedient de sol·licitud d'ajuda obert en matèria d'Educació, Cultura i Esport.

 

L'aportació es pot realitzar:

- A conseqüència d'un requeriment.

- Per iniciativa de l'interessat (voluntàriament o per determinar-lo així la normativa aplicable a l'expedient de què es tracte).

Terminis
Sol·licitudTermini obert

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Els titulars, o els seus representants legals, de les sol·licituds d'ajudes presentades amb expedients oberts (i no arxivats) en matèria d'Educació, Cultura i Esport.

Requisits

Per a poder aportar documentació mitjançant este tràmit telemàtic s'han de complir els següents requisits:

 

1.- En primer lloc s'ha d'estar en un d'estos dos supòsits:

a) Haver rebut un REQUERIMENT (d'esmena o un altre tipus) respecte a un expedient administratiu obert (és a dir, no resolt, ni arxivat) d'ajudes o subvencions.

b) Existir un expedient obert d'eixes característiques en matèria d'Educació, Cultura i Esport, al qual la persona interessada vulga (és a dir, sense haver sigut requerida per a això) aportar més documentació, o bé presentar la seua renúncia o desistiment, segons siga procedent.

 

2.- La persona interessada (física o jurídica) haurà de disposar de firma electrònica avançada: DNIe (DNI electrònic), certificats de la FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i amb els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per la ACCV (Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana). També s'admetran tots els certificats reconeguts inclosos en la Llista de confiança de prestadors de servicis de certificació (TSL) establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme.

Més informació en https://sede.gva.es/es/sede_certificados

 

- Li recomanem que comprove la validesa del certificat en la següent adreça:

https://valide.redsara.es/valide/inicio.html

Si no supera la validació del certificat, haurà de posar-se en contacte amb l'organisme emissor d'este.

 

- En el cas de presentar un certificat digital de persona física i actuar en representació d'una altra persona (física o jurídica), s'haurà d'inscriure prèviament en el Registre de Representants davant la Generalitat Valenciana per a la realització de tràmits per via telemàtica.

La informació relativa a este Registre està disponible:

. en http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp

. i en https://www.accv.vl/servicios/ciudadanos-y-autonomos/registro-de-representantes/

Com es tramita

Òrgans de tramitació
Els competents en l'expedient al qual aporta la documentació.

Sol·licitud

Termini
Termini obert

- Si s'ha rebut un requeriment (d'esmena o d'un altre tipus), la documentació haurà d'aportar-se en el termini que s'haja establit en este requeriment.

- Així mateix, si la normativa aplicable a l'expedient d'ajudes o subvencions de què es tracte fixa un termini de presentació, la documentació haurà d'aportar-se en este termini.

- En un altre cas, l'aportació es podrà realitzar en qualsevol moment del procediment anterior a la resolució de l'expedient, mentres no se li haja requerit i l'expedient no estiga arxivat.

Documentació
1.Si es tracta de requeriment administratiu, s'aportaran els documents que s'hi sol·liciten. En qualsevol altre cas, s'aportarà bé la documentació que considere pertinent, o bé la que determine la normativa aplicable a l'expedient que es tracte, segons siga procedent. 2.- Respecte a esta...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
L'aportació de documentació per mitjà d'este tràmit NOMÉS pot realitzar-se DE FORMA TELEMÀTICA. Clicant en l'enllaç directe que acaba d'indicar-se o en l'enllaç "Tramitar amb certificat" (que figura en color roig a l'inici d'este tràmit de la Guia Prop), accedirà al tràmit telemàtic, que li...
Saber més

Resolució

Òrgans resolució
El competent en l'expedient al qual aporta la documentació.