Presentació de documents i al·legacions en procediments de control financer d'ajudes cofinançades amb fons europeus.

Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública

Codi SIA: 287812
|
Codi GVA: 18992
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Persones físiques i jurídiques, incloses entitats locals, beneficiaris de subvencions i ajudes finançades amb fons de la UE el control dels quals corresponga a la Intervenció General de la Generalitat Valenciana. Així mateix, les entitats col·laboradores i els tercers relacionats amb l'objecte...

Saber més

Com es tramita

Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Per a la presentació de documentació, el que s'establisca en el requeriment remés per la Viceintervenció General de Control de Fons Comunitaris i Subvencions.

 

Per a la presentació d'al·legacions juntament amb els documents i les justificacions que s'estime convenients, el que s'establisca en l'informe provisional de control.

 

La presentació, dins del termini establit, pot realitzar-se tots els dies (hàbils o naturals) i durant les 24 hores del dia.

Documentació
En el curs del procediment auditor: la requerida per la Viceintervenció General de Control de Fons Comunitaris i Subvencions. En el tràmit d'al·legacions als informes provisionals de control financer d'ajudes cofinançades amb fons europeus: les al·legacions, juntament amb els documents i les...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Es pot tramitar amb DNIe, certificat de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT), certificats emesos per l'ACCV i els certificats reconeguts inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació (TSL) establits a Espanya, publicats en la seu electrònica del Ministeri...
Saber més

Resolució