Cita prèvia per a la realització de determinats tràmits en matèria de pesca davant la Direcció Territorial d'Alacant de la conselleria competent en matèria d'agricultura

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 2328546
|
Codi GVA: 19078
Descarregar informació
Què és i per a què serveix
Sol·licitar cita prèvia per a: - La realització d'alguns tràmits de la secció de pesca, inclou: la consulta sobre titulacions professionals maritimopesqueres, les llibretes d'activitats professionals subaquàtiques, les autoritzacions en matèria d'ordenació del sector pesquer, i ajudes i...
Saber més
Forma de presentació