Sol·licitud d'acreditació de títols de formació o certificats de competència obtinguts a la Comunitat Valenciana per a l'exercici de les professions regulades de la branca sanitària en un altre país de la Unió Europea.

Conselleria de Sanitat

Codi SIA: 1523263
|
Codi GVA: 19708
Descarregar informació
Termini obert

Des de 11-06-2014

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Sol·licitud d'acreditació de títols de formació o certificats de competència obtinguts a la Comunitat Valenciana per a l'exercici de les professions regulades de la branca sanitària en un altre país de la Unió Europea.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
11-06-2014

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Les persones interessades en l'acreditació de títols de formació o certificats de competència obtinguts en la Comunitat Valenciana per a l'exercici de les professions regulades de la branca sanitària en un altre país de la Unió Europea.

Com es tramita

Procés de tramitació
- L'Escola Valenciana d'Estudis de la Salut té assignada la competència per a gestionar l'acreditació dels títols formatius de la branca sanitària, expedits a la Comunitat Valenciana, per a l'exercici de la corresponent professió en un altre estat membre de la Unió Europea. - L'Escola Valenciana...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Des de 11-06-2014

Durant tot l'any.

Documentació
Les persones interessades hauran de presentar davant l'Escola Valenciana d'Estudis de la Salut: - Model de sol·licitud. - Còpia del document nacional d'identitat (DNI) o Número d'identificació d'estrangers (NIE) en el cas d'oposició al fet que l'òrgan gestor comprove telemàticament la identitat...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú, presentaran les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat . 1.- La...
Saber més
Presencial

a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les dels municipis a què es...

Saber més

On dirigir-se

Resolució

Termini màxim
A la vista de la documentació presentada, l'Escola Valenciana d'Estudis de la Salut procedirà a emetre l'acreditació del títol de formació o la qualificació professional sol·licitada, en el termini màxim de quatre mesos des de l'entrada de la sol·licitud.
Observacions

Contra la resolució del procediment, que no posa fi a la via administrativa, o contra la falta de resolució expressa en el termini establit, podran interposar-se els recursos que siguen procedents, d'acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les...

Saber més