Z - Sol·licitud general d'iniciació i tramitació TELEMÀTICA de procediments de l'Autoritat de Transport Metropolità de València. (Tràmit a utilitzar EXCLUSIVAMENT quan no existisca un específic en la Seu electrònica de la Generalitat).

AUTORITAT DE TRANSPORT METROPOLITÀ DE VALÈNCIA ATMV

Codi SIA: 1995407
|
Codi GVA: 20002
Descarregar informació
Temini tancat

Fins 18-06-2024

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

En la relació administració/ciutadà es fa necessari que la persona interessada es dirigisca als òrgans administratius:

- En la iniciació d'un procediment.

- En la instrucció: esmena d'errors, presentació de proves, documentació annexa, al·legacions, etc.

- En la renúncia de drets i en el desistiment de sol·licituds.

- En la fase d'execució del procediment.

- En la interposició de recursos.

 

Aquest tràmit TELEMÀTIC de sol·licitud general el poden utilitzar les persones interessades quan encara que hi haja un model normalitzat de sol·licitud per a la presentació presencial, vulguen o hagen de presentar-la de manera electrònica (article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre) i encara no s'haja habilitat un procediment electrònic específic per a això.

 

Si hi ha un procediment específic de presentació telemàtica, necessàriament cal utilitzar aquesta via per a contactar amb l'Administració.

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
18-06-2024
Normativa
 • Decret 191/2014, de 14 de novembre, del Consell, pel qual es regula l'atenció a la ciutadania, el registre d'entrada i eixida d'escrits i l'ordenació de les oficines de registre en l'Administració de la Generalitat (DOCV núm. 7406, de 19/11/2014).
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Administració
Persones interessades

Persones físiques i jurídiques, titulars de drets o interessos legítims individuals o col·lectius, amb capacitat d'obrar davant de les administracions públiques, d'acord amb el que estableix la llei.

Requisits

En cas de persones jurídiques, han d'estar inscrites obligatòriament en el Registre de Representants. Aquest registre possibilita la representació de persones jurídiques en els procediments administratius de caràcter electrònic.

Com es tramita

Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Temini tancat
Documentació
Juntament amb el formulari, de sol·licitud general telemàtica, les persones interessades poden adjuntar la documentació necessària per a la iniciació/tramitació del procediment. (Tot això segons el que estableix la normativa que ho regule o, si és el cas, la que siga requerida per...
Saber més

Resolució