Devolució de depòsit de garantia en metàl·lic

Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública

Codi SIA: 2299204
|
Codi GVA: 20870
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Procediment de devolució del depòsit de garantia en metàl·lic, davant un òrgan administratiu o entitat de la Generalitat, per una obligació que ve establida en una norma, negoci jurídic, acte administratiu o resolució, a través de transferència bancària.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

FORMA DE PRESENTACIÓ:

 

Davant l'òrgan administratiu o entitat que va requerir el depòsit de la garantia.

 

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Persones físiques i jurídiques que hagen depositat en la Caixa de Depòsits de la Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública una garantia en metàl·lic, per una obligació que ve establida en una norma, negoci jurídic, acte administratiu o resolució.

Com es tramita

Procés de tramitació

La persona física o jurídica que va depositar la garantia en metàl·lic, sol·licitarà la seua devolució davant l'òrgan administratiu o entitat de la Generalitat a la disposició de la qual es va constituir la garantia, qui comunicarà a la Caixa de Depòsits en la qual es va depositar, l'acord de...

Saber més
Observacions

Una vegada finalitzat el tràmit de devolució, des de la Caixa de Depòsits es realitzarà una transferència, amb l'import corresponent, en el compte facilitat a l'òrgan competent en la sol·licitud de devolució.

Sol·licitud

Termini
Termini obert

A partir de la finalització del termini de la garantia.

Documentació
· Sol·licitud de devolució de depòsit de garantia en metàl·lic, en la qual conste el número de compte bancària a nom de l'adjudicatari, on es realitzarà la devolució. · Acreditació de la titularitat del compte bancari a través de: • Justificant d'alta de les dades bancàries a través de...
Saber més

Resolució